Aktualności

Zimą wzrasta ryzyko pożaru?

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Pożarna rejestruje więcej zgłoszeń dotyczących pożarów w domach i innych budynkach. Zimą liczba pożarów w domach wzrasta nawet o 1/3. Przyczyna? Zwykle nieuważne lub niepoprawne korzystanie z systemu grzewczego.

Najczęściej pożary zdarzają się w budynkach, gdzie niewłaściwie eksploatowane są urządzenia grzewcze na paliwa stałe, gazowe oraz zasilane elektrycznie. Niestety żaden system grzewczy nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa, choć oczywiście zachowywanie ostrożności przy jego użytkowaniu pozwala znacznie ograniczyć ryzyko pożaru lub awarii.

Ubezpieczenie od pożaru – wartościowe zabezpieczenie

Wykupienie ubezpieczenia co prawda nie ochroni przed ogniem, ale pozwoli lepiej poradzić sobie z jego skutkami – zwłaszcza finansowymi. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje elementy konstrukcyjne domu, ale chcąc zadbać także o jego wyposażenie, warto rozszerzyć zakres polisy. Może ona obejmować także sprzęty elektroniczne, meble, przedmioty osobiste – czyli wszystkie tak zwane ruchomości domowe. Ubezpieczyć można także pomieszczenia połączone z domem, takie jak piwnica czy garaż, a także sprzęty i meble ogrodowe. W razie ich zniszczenia, odszkodowanie pozwoli pokryć koszty zakupu nowych.

Polisa właściwie dopasowana

Ważne jest to, by właściwie dobrać zakres ubezpieczenia oraz jego kwotę. Jakiekolwiek zaniżenie wartości ubezpieczanego mienia pozwoli co prawda zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na składce, jednakże w razie pożaru wypłacone odszkodowanie może nie pokryć w pełni kosztów naprawy, odbudowy czy zakupu nowych sprzętów. Dlatego deklarowana wartość mienia powinna być adekwatna do rzeczywistej, nawet jeśli wiąże się to z wyższą ceną polisy.

Odmowa wypłaty odszkodowania lub obniżenie kwoty

Warto także pamiętać, że aby odzyskać należną kwotę odszkodowania, należy poprawnie i ostrożnie korzystać z systemu grzewczego. W przypadku rażącego zaniedbania skutkującego pożarem, ubezpieczyciele mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Podobnie jest w przypadku, gdy zainstalowane w budynku zabezpieczenia – np. czujniki dymu – nie działają właściwie (są wyłączone lub uległy awarii). Jeśli zostały zgłoszone w momencie podpisywania polisy, ale były niesprawne w momencie powstania pożaru, firma ubezpieczeniowa może obniżyć odszkodowanie, a właścicielowi budynku trudno będzie odzyskać brakującą kwotę.