Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Brwinów

Pisaliśmy już na ten temat odszkodowań za śmierć niejednokrotnie. W jednym z artykułów wspominaliśmy kto i jakie kwoty może w ramach odszkodowania uzyskać. Dziś chcielibyśmy „ugryźć”
temat od nieco innej strony, uwzględniając okoliczności w jakich miał miejsce śmiertelny wypadek.

 

Wypadek w pracy – definicje

 

Zgodnie z art. 3. ust. 1.ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek w pracy to zdarzenie, które nastąpiło
w związku z pracą i spowodowało jakiegoś rodzaju uszczerbek na zdrowiu lub doprowadziło do śmierci. Są to na przykład sytuacje: 
  • wykonywania obowiązków zleconych przez przełożonego,
  • wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, ale bez jego polecenia, 
  • w drodze między siedzibą pracy a miejscem wykonywania obowiązków w godzinach pracy, 

jak również kiedy wypadek nastąpił podczas: 

  • podroży służbowej/delegacji, 
  • podczas szkolenia, 
  • podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe działające w strukturach firmy.

 

Odszkodowanie za śmierć w miejscu pracy

 

Zanim zostanie przyznane odszkodowanie z tytułu śmierci w miejscu pracy – musi zostać przeprowadzone dochodzenie, w którym ustalone zostaną okoliczności i przyczyny wypadku w trybie
określonym przepisami Kodeksu Pracy. Musi również zostać wykazany związek między pracą a śmiercią. Zespół powypadkowy ustala tego rodzaju informacje w terminie do 14 dni od zgłoszenia
takiej potrzeby przez pracodawcę. Pracodawca jest ponadto zobligowany do wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego. Wysokość takiej odprawy jest uzależniona od stażu pracy
zmarłego pracownika. Oprócz odprawy, członkom rodziny zmarłego należy się również odszkodowanie za śmierć, w uzyskaniu którego pomagają eksperci z firmy Casus. Działają oni również
na terenie Brwinowa. Masz pytania? Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty lub zadzwoń: (22) 828 13 12.