Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Grodzisk Mazowiecki

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?
Różnica między odszkodowaniem za śmierć a zadośćuczynieniem jest zasadnicza. Jeśli mowa o odszkodowaniu – jest to rekompensata za szkodę, która jest szkodą materialną. Poniesienie jej wpływa na pogorszenie się sytuacji materialnej poszkodowanego lub tez powoduje utratę ewentualnego zysku, który zaistniałby, gdyby nie dany wypadek (np. śmierć bliskiej osoby). W przypadku zadośćuczynienia chodzi w głównej mierze o straty niematerialne. Śmierć bliskiej osoby niesie ze sobą ogrom cierpienia, smutku i bólu, które wpływa na gorsze funkcjonowanie nie tylko psychiczne, ale również fizyczne. Choć trudno zmierzyć rozmiar cierpienia, sąd w Grodzisku Mazowieckim i w każdym innym mieście wypłaca należne zadośćuczynienie w oparciu o kilka kryteriów. Podobno rzecz się ma w przypadku odszkodowania.
Kryteria przyznawania odszkodowania za śmierć i zadośćuczynienia
W przypadku odszkodowania za śmierć, sąd przyznając je kieruje się konkretnymi materiałami dowodowymi, które muszą wykazać wysokość poniesionych w wyniku szkody kosztów. Co jest zatem w tym przypadku istotne? Przykładowo: rachunki za leki, które musiała przyjmować zmarła osoba. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, sąd bierze tu pod uwagę zeznania świadków, dokumentacje szpitalne, opinie biegłych psychologów, psychiatrów, etc. Warto pamiętać, że wysokość zadośćuczynienia ma mieć charakter kompensacyjny.
Jeśli szukasz pomocy w dochodzeniu odszkodowania na terenie Grodziska Mazowieckiego, firma Casus jest najlepszą tego typu firmą na rynku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, nasz numer telefonu:(22) 828 13 12.