Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Kozienice

Prawo na temat odszkodowań za śmierć
Prawo do odszkodowania z tytułu śmierci przysługuje na podstawie artykułu 446 z Kodeksu Cywilnego. W zapisie tym czytamy również o prawie do renty, zwrotu kosztów pogrzebu i leczenia, a także do zadośćuczynienia. Warto zwrócić uwagę na różnicę między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem – w przypadku pierwszego poniesiona szkoda ma wymiar ponadmaterialny, w przypadku drugiego – wymiar materialny. W procesie ubiegania się o odszkodowanie za śmierć należy zatem przygotować kompletną dokumentację, która obejmować będzie między innymi akt zgonu, zaświadczenie o dochodach zmarłego oraz dowód pogorszenia się sytuacji finansowej w gospodarstwie domowym, które opuścił zmarły. Dokumenty te złożyć należy w jednostce zakładu ubezpieczeń stosownej do miejsca zamieszkania – jeśli zatem mieszkasz w Kozienicach, powinieneś dostarczyć dokumenty do tamtejszego zakładu.
Ubiegać się o odszkodowanie samodzielnie czy z pomocą?
Liczba osób korzystających z pomocy w ubieganiu się o odszkodowanie w ostatnim czasie wzrasta. Jakie są tego przyczyny? Strata bliskiej osoby to nie jest czas, kiedy mamy energię do załatwiania takich spraw, dlatego zdajemy się w tym obszarze na fachowe firmy, które dodatkowo znają się na tym jak mało kto. W sytuacji kiedy zakład ubezpieczeń wypłaca niższe kwoty są w stanie wywalczyć w sądzie kwoty nawet do kilku razy wyższe. Wynajęcie firmy odszkodowawczej jest zatem zabiegiem opłacalnym.
Jeśli chcesz wywalczyć odszkodowanie za śmierć w Kozienicach, skorzystaj z usług firmy Casus. Nasz numer: (22) 828 13 12.