Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Łomianki

Pisaliśmy już na naszej stronie o tym jak walczyć o odszkodowanie za śmierć. W związku ze śmiercią bliskiej osoby możesz ubiegać się o przyznanie kilku innych świadczeń. Oprócz odszkodowania za śmierć możliwe jest
również uzyskanie renty rodzinnej. ZUS wypłaca ją rodzinie zmarłego po spełnieniu określonych warunków. O jakich warunkach mowa?

 

Kto może się ubiegać o rentę?

 

  • Prawo do renty rodzinnej przysługuje osobom z rodziny zmarłego, który przed śmiercią był uprawniony do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także jeśli pobierał
    zasiłek/świadczenie przedemerytalne. Osoby uprawnione do renty to: 
  • dzieci do 16 roku życia lub 25 r.ż., jeśli dziecko kontynuuje naukę (jeśli w wieku 25 lat dziecko jest jeszcze na którymś roku studiów prawo do renty przedłuża się do zakończenia
    tego roku akademickiego), 
  • żona, pod warunkiem, że w chwili śmierci męża miała co najmniej 50 lat lub była niezdolna do pracy lub wychowywała dziecko spełniające kryterium opisane powyżej (jeśli wdowa nie spełnia tych kryteriów, jednak stanie się to w przeciągu pięciu lat od śmierci męża stanie się niezdolna do pracy, ZUS wypłaci jej rentę po ukończeniu 50 r.ż) 
  • żona, która nie pozostawała we wspólnocie majątkowej ze zmarłym lub była z nim rozwiedziona, o ile posiada prawo do alimentów oraz spełnia warunki wspomniane w punkcie powyżej.
  •  żona, która nie kwalifikuje się do żadnej z powyższych grup, ale nie ma środków o życia – renta wypłacana jest wówczas przez rok. 
  • Rodzice – o ile ukończyli 50 lat, są niezdolni do pracy lub mają na utrzymaniu małoletnie dzieci, a dodatkowo: jeśli przed śmiercią były pod trzymaniem zmarłego.

 

Wszelkie Twoje wątpliwości związane ze świadczeniami przysługującymi po śmierci bliskiej osoby – odszkodowaniami, rentami, itp. rozwieją specjaliści z firmy Casus. Jest to firma odszkodowawcza, która w tym obszarze działa już na rynku od lat. Swoimi zasięgiem obejmuje również Łomianki. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy w ubieganiu się
o odszkodowanie za śmierć, zgłoś się do nas: (22) 828 13 12.