Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Marki

Jakie roszczenia z tytułu śmierci?
Wśród roszczeń, o które ubiegać się możesz po śmierci bliskiej Ci osoby należy między innymi odszkodowanie za śmierć czy zadośćuczynienie. Jaka jest różnica między tymi świadczeniami? Jeśli chodzi o zadośćuczynienie – jest to wynagrodzenie strat niematerialnych związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Brane pod uwagę są tu kwestie związane z bólem, cierpieniem i w efekcie gorszym funkcjonowaniem jednostki. W przypadku odszkodowania za śmierć, należy przed sądem wykazać pogorszenie się sytuacji materialnej osoby, która została opuszczona przez zmarłego, zarówno w Markach, jak i w innych miejscowościach. Ubiegać można się również o zwrot kosztów pogrzebu czy wydatków na leczenie. Jeśli zaś zmarły był żywicielem rodziny, członkowie rodziny mogą ubiegać się o przyznanie stosowanej renty.
Odszkodowania za śmierć – warunki otrzymania
Odszkodowanie za śmierć możesz uzyskać, jeśli:
pozostawałeś w bliskiej relacji z osobą, która zmarła,
jesteś dzieckiem, małżonkiem czy konkubentem zmarłego.
A co decyduje o wysokości odszkodowania?
stopień zażyłości i pokrewieństwa między poszkodowanym a zmarłym,
okres cierpienia po stracie i rozmiar doznanej krzywdy (subiektywne odczucie),
wiek osoby doświadczającej straty,
negatywne odczucia – smutek, bezsilność, osamotnienie,
problemy natury psychologicznej po stracie,
wpływ śmierci na funkcjonowanie systemu rodzinnego.
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć w obrębie Marek uzyskać możesz z ramienia firmy Casus. Prosimy o kontakt:(22) 828 13 12.