Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Ostrołęka

O co możesz się starać w przypadku śmierci bliskiej osoby?
Śmierć członka rodziny czy przyjaciół jest tragicznym wydarzeniem i stając w jej obliczu, nie mamy ochoty na zajmowanie się dochodzeniem praw do świadczeń pieniężnych. Nie warto jednak zapominać, iż należą nam się różnego rodzaju ekwiwalenty pieniężne z tytułu śmierci bliskich, np. odszkodowania za śmierć, które mogą nam pomóc funkcjonować w nowej sytuacji, zwłaszcza, gdy zmarłym jest ktoś, kto dotychczas był głównym zasilającym domowy budżet.  O jakie świadczenia możesz się starać w Ostrołęce?
Zadośćuczynienie
Po pierwsze, możesz się ubiegać o zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci bliskiej osoby – polega ono na jednorazowej wpłacie odpowiedniej kwoty pieniężnej, która ma zrekompensować straty moralne w zaistniałej sytuacji. Zadośćuczynienie należy się nie tylko osobom, które były w jakiś sposób spokrewnione ze zmarłym. Sądy uznają również wartość relacji, które nie wiążą się z wspólnymi przodkami, jednak były istotne z punktu widzenia generalnej zażyłości. 
Odszkodowanie 
Do świadczeń, o które możesz się ubiegać należy odszkodowanie za śmierć. Kryterium jego przyznania wiąże się z udowodnieniem pogorszenia się sytuacji materialnej osoby po śmierci bliskiego. Pod uwagę bierze się tu również spadek jakości życia, włączając w to trudności w funkcjonowaniu w pracy, brak zapału do nauki, etc. Do tego typu sytuacji zalicza się również wystąpienie jakichś jednostek chorobowych, które zmuszają poszkodowanego do dojazdów do szpitala, np. z Ostrołęki do stolicy. Koszty tego typu również są uwzględniane.