Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Piaseczno

Czemu warto ubiegać się o odszkodowanie za śmierć?
Jeśli doświadczyłeś straty bliskiej Ci osoby, niezależnie od tego, czy wydarzyło się to w Piasecznie czy w innych regionach, możesz starać się o przyznanie odszkodowania za śmierć. Na jakiej podstawie sąd decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu takiego świadczenia? Główne kryteria, które są brane pod uwagę to stopień zażyłości ze zmarłym (nie jest tu najważniejszy stopień pokrewieństwa, lecz realna zażyłość między poszkodowanym a zmarłym). Sąd bierze również pod uwagę sytuację, w jakiej znalazł się aktualnie poszkodowany, a wiąże się ona z pogorszeniem sytuacji materialnej na skutek śmierci osoby, która dotychczas wspomagała domowy budżet. Ważne jest pogorszenie się sytuacji nie tylko na tle materialnym, lecz również niematerialnym, co może rzutować na możliwości zarobku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że na skutek śmierci bliskiej osoby, podupadamy na duchu, stajemy się smutni i przygnębieni, spadają nasze moce przerobowe w miejscu pracy, a to przyczynić się do pogorszenia generalnej sytuacji zawodowej i zarobkowej. W takich sytuacjach, odszkodowanie za śmierć może znacząco podreperować domowy budżet, może też umożliwić nam nieco lepsze funkcjonowanie w trudnej sytuacji po stracie bliskiej osoby. 
Kto może Ci pomóc?
W dochodzeniu praw do odszkodowania za śmierć na terenie Piaseczna, pomóc Ci może wyspecjalizowana w takich sprawach firma odszkodowawcza Casus. Nasi prawnicy zajmą się przeprowadzeniem sprawy od początku do końca bez konieczności Twojego udziału. Za niewielką prowizję jesteśmy w stanie wywalczyć dla Ciebie satysfakcjonującą Cię kwotę odszkodowania. Zgłoś się do nas, dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 828 13 12.