Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Pionki

Czy są jakieś różnice między odszkodowaniem za śmierć a zadośćuczynieniem?
Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie to formy świadczeń pieniężnych, które mają na celu zrekompensowanie poszkodowanemu szkody. W przypadku odszkodowania jest to szkoda majątkowa, w przypadku zadośćuczynienia – szkoda natury niematerialnej. Pionki to miasto, w którym rokrocznie dochodzi do dużej liczby wypadków, w których giną ludzie. Jeśli i Ty w ten sposób straciłeś kogoś bliskiego, możesz domagać się wypłaty nie tylko odszkodowania czy zadośćuczynienia, ale również renty, a także zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Ponieważ sytuacja śmierci bliskiej osoby jest sytuacją trudną, generującą mnóstwo emocji – większość z nas nie chce zajmować się sprawami przyziemnymi jakimi są świadczenia oraz ubieganie się o nie. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy wykwalifikowanej firmy odszkodowawczej, która pomoże nam zebrać potrzebne dokumenty, a także będzie reprezentować nas przed stosownymi organami.
Jak ustalić wysokość odszkodowania za śmierć?
Jeśli chodzi o to jaką kwotę odszkodowania z tytułu śmierci bliskiej osoby otrzymamy, wziąć należy pod uwagę kilka kryteriów, m.in.:
-wiek osoby, która ubiega się o roszczenie,
-stopień pokrewieństwa między zmarłym a poszkodowanym,
-status materialny zmarłego,
-pogorszenie się sytuacji materialnej i psychicznej po utracie zmarłego.
W przypadku rodziców, którzy utracili swoje dziecko, dodatkowym kryterium jest brak możliwości udziału w jego rozwoju, a w przypadku, gdy umiera jedno z małżonków – brak wsparcia partnerskiego.
Jeśli potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o odszkodowanie za śmierć w Pionkach, firma Casus oferuje atrakcyjne warunki współpracy Zadzwoń: (22) 828 13 12.