Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Płońsk

Czym zadośćuczynienie różni się od odszkodowania za śmierć?
Po utracie bliskiej osoby, przysługuje Ci prawo do finansowych roszczeń? Możesz ubiegać się o przyznanie renty, jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci poszkodowanego przy pracy, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, a także zadośćuczynienie i odszkodowanie. Czym różnią się między sobą ostatnie dwa świadczenia? Zasadniczą różnicą jest element ekonomiczny w rozumieniu pojęć – nie jest on istotny w przypadku zadośćuczynienia, ma natomiast znaczenie w przypadku odszkodowania. Podstawą ubiegania się o zadośćuczynienie jest cierpienie i gorszy stan psychiczny (co jest trudne do udokumentowania), w związku z naruszeniem dóbr osobistych (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego). Jeśli chodzi o odszkodowanie za śmierć, zarówno w Płońsku, jak również w innych rejonach kryterium przyznania związane jest z pogorszeniem się sytuacji materialnej na skutek utraty bliskiej osoby.
Ile można uzyskać z odszkodowania za śmierć?
Nie ma z góry ustalonych kwot, które przysługują z tytułu utraty bliskiej osoby. Analizując przykłady z polskich wokand, można zauważyć, że kwoty przyznanych odszkodowań mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Przykładowo, żona żołnierza, który zginął w Afganistanie może liczyć na 250 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o inne przypadki, żona policjanta, który zginął na służbie może uzyskać 56 tysięcy złotych odszkodowania. Żeby uzyskać większe odszkodowanie, nie warto poprzestawać na kwocie przyznanej przez ubezpieczyciela, gdyż są to kwoty zazwyczaj zaniżone. Jeśli chcesz wywalczyć większe odszkodowanie, skorzystaj z usług naszej firmy. Casus działa również w Płońsku. Nasz numer infolinii: (22) 828 13 12.