Artykuły

Odszkodowanie za śmierć po wypadku – Żyrardów

Wiele wypadków drogowych w Żyrardowie, bądź w innym mieście Polski, mogą skończyć się w najbardziej tragiczny sposób, jaki to możliwe. Mowa jest tutaj oczywiście o śmierci. Nawet w takich sytuacjach bliscy zmarłej osoby mają prawo starać się o odszkodowanie. Na pierwszym miejscu są zawsze osoby, względem których zmarły miał jakieś obowiązki. Sprawa ta dotyczy przede wszystkim alimentów. W takiej sytuacji można ubiegać się o rentę.

Żyrardów: wypadek efektem złej sytuacji życiowej

Rodziny ubogie, mieszkające w Żyrardowie, bądź te, które były całkowicie zależne finansowo od ofiary wypadku, powinny otrzymać rekompensatę w formie pomocy pieniężnej. Odszkodowanie przysługuje osobom, które po utracie zmarłego nie są w stanie poradzić sobie z własną sytuacją życiową.
Odszkodowanie po wypadku powinno być pobrane z OC sprawcy, którego to obowiązkiem jest również zwrócenie kosztów, które dotyczą pochówku. W skład tego wchodzi: koszt postawienia nagrobka, zakup kwiatów i wieńców, pokrycie kosztów za odzież żałobną, oraz wydatki związane z poczęstunkiem pogrzebowym, dla osób, które biorą w nim udział.

Kto jest osobą bliską?

Nie ma także typowej definicji na to, kto jest właściwie bliskim osoby poszkodowanej. Dlatego należy spojrzeć tutaj na wszystkich, którzy są spokrewnieni z ofiarą wypadku. Można tutaj powiedzieć o dzieciach, rodzicach, dziadkach i krewnych w linii bocznej, czyli rodzeństwie i małżonkach. Dotyczy to również konkubentów i par homoseksualnych. O odszkodowanie mogą ubiegać się także osoby niespokrewnione, które to łączyła wzajemna relacja i silna więź emocjonalna z poszkodowanym.