Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Pruszków

Po śmierci bliskiej osoby…
Kiedy dotyka nas śmierć najbliższych, ostatnią rzeczą o jakiej chcemy wówczas myśleć są tematy związane z roszczeniami pieniężnymi z tego tytułu. Jednak nie ma żadnych wątpliwości, że jest to temat ważny. Rozumiejąc jednak, że w sytuacji tak przykrej nie masz ochoty zajmować się kwestią odszkodowania za śmierć, Pruszków wraz z działającą na jego obszarze firmą Casus, wyciągają do Ciebie pomocną dłoń, oferując zajęcie się sprawami dochodzenia roszczeń pieniężnych w Twoim imieniu. 
Jakie są rodzaje roszczeń z tytułu śmierci bliskiej osoby?
Po śmierci bliskiej Ci osoby masz możliwość ubiegania się o wsparcie pieniężne z tytułu zadośćuczynienia, które jest świadczeniem jednorazowym, a podstawowym kryterium jego przyznania jest rzeczywisty poziom zażyłości między zmarłym a osobą ubiegającą się o zadośćuczynienie. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania za śmierć. Pruszków jest jednym z miast, gdzie takie odszkodowanie możesz uzyskać, dzięki pomocy firmy Casus w procesie dochodzenia praw do jego uzyskania.
Warto wiedzieć…
…że możesz również uzyskać zwrot kosztów pogrzebu, a także koszty, które trzeba było ponieść na leczenie zmarłego. Możesz również starać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego. W tym celu musisz jednak złożyć do ZUSu stosowne dokumenty, takie jak odpis aktu zgonu, oryginały rachunków zaświadczających o tym, że poniosłeś koszty pogrzebu, dokumenty, które poświadczą stopień pokrewieństwa między Tobą i zmarłym oraz zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu (nie tyczy się to prowadzących własną działalność oraz ich współpracowników)