Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Przasnysz

Odszkodowanie za śmierć to temat, który poruszaliśmy już na naszej stronie w kontekście tego komu i w jakiej wysokości się ono należy. Dziś chcielibyśmy poruszyć równie ważną kwestię,
czyli zagadnienie dokumentów, które są niezbędne, żeby starać się o uzyskanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jakie to muszą być dokumenty? Gdzie i w jakim czasie złożone?
O tym poniżej.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do odszkodowania za śmierć?

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe w procedurze odszkodowawczej wymagają złożenia kompletu dokumentów, wśród których mówić można o dokumentach podstawowych oraz opcjonalnych.
Wśród tych pierwszych wyróżnia się:

 • odpis skrócony akt zgonu
 • dokumenty stwierdzające przyczynę zgonu
 • dowód tożsamości poszkodowanego (składającego wniosek) – może to być zarówno dowód osobisty, jak również paszport lub legitymacja szkolna (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).


Dokumenty opcjonalne
to natomiast:

 • dokumenty, które stwierdziłyby okoliczności zaistnienia wypadku
 • dokument prawa jazdy, dokument potwierdzający stan trzeźwości (w przypadku, gdy Ubezpieczony kierował jakimkolwiek pojazdem) oraz aktualne badanie techniczne pojazdu uczestniczącego w wypadku, jeśli
  to był wypadek komunikacyjny,
 • dokument opisujący wypadek – protokół powypadkowy lub dokumentacja z ZUS (w przypadku wypadku z pracy),
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niezdolność do pracy – w przypadku niepełnoletnich konieczne będzie również
  pełnomocnictwo do reprezentowania interesów dziecka.

 

Kiedy i gdzie je zgłaszać?

 

Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego szkodę można zgłosić w terminie do trzech lat od chwili zaistnienia zdarzenia, jednak nie warto z tym zwlekać. Warto też zerknąć
do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić jaki czas na zgłoszenie zaznaczył w nim ubezpieczyciel – tego terminu należy się bezwzględnie trzymać. Zgłoszenie szkody, wszelkiego
rodzaju formularze i wyżej wymienione dokumenty nalezy skłądać w jednostkach stosownego zakładu ubezpieczeń.

 

Ponieważ załatwianie formalności związanych z odszkodowaniem za śmierć z racji okoliczności nie należy do czynności, na które mamy w tak trudnych chwilach czas i ochotę,
warto skorzystać z oferty wykwalifikowanej firmy Casus, która działa w tego typu sprawach od lat na rynku w Przasnyszu, jak również w pozostałych rejonach Mazowsza.
Zapraszamy do kontaktu: (22) 828 13 12.