Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Sokołów Podlaski

Kwoty jakie można uzyskać z tytułu odszkodowania za śmierć
Towarzystwo ubezpieczeniowe jest instytucją, która wypłaca odszkodowanie z tytułu śmierci osoby, która zginęła w wypadku, jednak w wielu przypadkach drastycznie zaniża wypłacane kwoty w imię prowadzonej polityki oszczędnościowej. Ubezpieczyciel dość szybko i sprawnie dokonuje wpłaty odszkodowania (często zbyt niskiego) na konto poszkodowanego, ten zaś po jego otrzymaniu nie decyduje się na dochodzenie wyższej kwoty. Jest to zrozumiałe, śmierć bliskiej osoby generuje dużo większych zmartwień niż te finansowe. Warto jednak zatroszczyć się i o te kwestie, gdyż jakość naszego funkcjonowania po utracie bliskiej osoby może bez tego mocno podupaść. Nasz doświadczenie pokazuje, że kwoty uzyskane w procesie dochodzenia odszkodowania za śmierć są nawet kilka razy większe od tych, które oferują towarzystwa ubezpieczeniowe. Bywa, że w procesach sądowych uzyskuje się kwoty rzędu pół miliona złotych podczas gdy na koncie pierwotnie pojawiło się 20 tysięcy. Widać zatem, że warto ubiegać się o swoje! Tak w Sokołowie Podlaskim, jak i w innych miastach.
Jakie kryteria trzeba spełniać, żeby ubiegać się o odszkodowanie za śmierć?
Żeby uzyskać odszkodowanie z tytułu śmierci bliskiej osoby, należy rodzaj tej bliskości w jakiś sposób udokumentować – chodzi tu o coś, co potwierdziłoby stopień pokrewieństwa między zmarłym a poszkodowanym. Ważnymi dokumentami są również zaświadczenia o zgodnie, o uzyskiwanym przez zmarłego przed śmiercią dochodzie oraz opis pogorszenia się sytuacji materialnej poszkodowanego.
Jeśli potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o wyższe odszkodowanie za śmierć na terenie Sokołowa Podlaskiego, zapraszamy do kontaktu z firmą Casus. Numer telefonu: (22) 828 13 12.