Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Sulejówek

Postępowanie ws. odszkodowania za śmierć
Czy straciłeś kogoś w wypadku komunikacyjnym lub samochodowym w Sulejówku? Jeśli tak, to należy Ci się odszkodowanie. Towarzystwa ubezpieczeniowe często wypłacają je już w kilka dni po otrzymaniu zgłoszenia o szkodzie, jednak zazwyczaj są to kwoty zaniżone. Wówczas trzeba włożyć niemało wysiłku, ażeby wywalczyć satysfakcjonujące i adekwatne odszkodowanie. Żeby uzyskać odszkodowanie za śmierć, konieczne jest wykazanie pogorszenia się sytuacji materialnej po zgonie bliskiej osoby, a także wskazanie stopnia pokrewieństwa, choć więzy krwi nie są koniecznością – istotny jest tu stopień zażyłości. 
Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć?
Istnieje kilka kryteriów, które determinują kwotę odszkodowania, którą możesz uzyskać z tytułu śmierci bliskiej osoby. Należą do nich między innymi: czas cierpienia po zgonie, stopień krzywdy jaka po nim powstała, wiek osoby poszkodowanej, funkcja pełniona przez zmarłego oraz stopień pokrewieństwa między nim a poszkodowanym. Nieco inaczej wyglądają kryteria w przypadku rodziców zmarłych dzieci (dochodzą czynniki takie jak rozerwanie więzi, niemożność brania udziału w rozwoju dziecka, etc.) oraz w przypadku małżonków (brane są pod uwagę czynniki takie jak osamotnienie, utrata wsparcia małżeńskiego czy niemożność realizacji planów małżeńskich).
Sprawy związane z ubieganiem się o odszkodowanie za śmierć, warto zlecić fachowcom. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek, a uzyskiwane przez nich kwoty odszkodowań są znacznie wyższe niż oferowane przez ubezpieczycieli. Masz pytania? Skontaktuj się ze specjalistami z Casus, którzy prowadzą sprawy o odszkodowania na terenie całego Mazowsza, również w Sulejówku. Numer naszej infolinii: (22) 828 13 12.