Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Wyszków

Śmierć – jakie odszkodowanie?
Rodzaj świadczeń, o które możemy się ubiegać po śmierci bliskiej osoby jest uzależniony od przyczyn i okoliczności zgonu. Jeśli doszło do niego na skutek wypadku – możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie za śmierć z tytułu ubezpieczenia NNW osoby zmarłej, świadczenia z ubezpieczenia na życie/grupowe, jednorazowe odszkodowanie z ZUS, a także odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jeśli do śmierci doszło wskutek działania osoby trzeciej, można starać się już nie tylko o odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, grupowego, NNW i jednorazowego świadczenia z ZUS, można również starać się o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia z OC podmiotu odpowiedzialnego. Świadczenia te można uzyskać również w Wyszkowie, należy jednak spełnić kilka kryteriów. Jakich?
Ubezpieczenia na życie, NNW, OC, ZUS
Żeby uzyskać odszkodowanie za śmierć  z OC, konieczny jest udział osoby trzeciej w zaistnieniu szkody – osoby, która ponosi za wypadek odpowiedzialność cywilną. Jeśli chodzi o ubezpieczenie z tytułu NNW, nie jest konieczny udział osoby trzeciej w wypadku, jednak wypłacenie odszkodowania jest możliwe tylko wtedy, gdy zmarły był ubezpieczony na okoliczność nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie na życie jest przekazywane osobie, która została wskazana wcześniej przez zmarłego jako osoba uposażona. Odszkodowanie z ZUS, podobnie jak NNW, wypłacane jest, jeśli zmarły uległ wypadkowi w pracy – jednak w tym przypadku tylko w pracy, a nie np. w drodze do niej.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat odszkodowań za śmierć na terenie Wyszkowa, zapraszamy do kontaktu z firmą Casus:(22) 828 13 12.