Artykuły

Odszkodowanie za śmierć Ząbki

Jakie świadczenia z tytułu śmierci?
Jeśli doświadczyłeś śmierci bliskiej Ci osoby, przysługuje Ci z tego tytułu możliwość ubiegania się o pewne świadczenia. Jakie? Na przykład: zadośćuczynienie za doznaną krzywdą jaką bez wątpienia jest strata bliskiej osoby. Możesz również starać się o przyznanie renty, a także zwrotu kosztów poniesionych w ramach leczenia oraz pochówku zmarłego, zarówno w Ząbkach jak również w innych rejonach kraju. Odszkodowanie za śmierć jest formą naprawy poniesionej krzywdy i choć nie przywróci ona zmarłej osoby do życia, to jednak znacząco może poprawić materialny byt pokrzywdzonych.
Ile może wynieść odszkodowanie za śmierć?
Wysokość odszkodowania jest zależna od stopnia krzywdy, która została poniesiona. Choć nie da się zmierzyć poziomu bólu i smutku, to jednak jest to niejako taryfa przetargowa firm odszkodowawczych, które zajmują się prowadzeniem spraw swoich klientów o odszkodowania z tytułu śmierci. Ostatnio głośno było o sprawie, w której udało się wywalczyć 2,4 mln złotych odszkodowania za śmierć osoby w wypadku drogowym, jednak standardowe kwoty jakie sąd przyznaje w tego typu sprawach oscylują wokół 10-20 tysięcy złotych. Kwoty odszkodowań różnią się też w zależności od tego kto jest stroną zasądzającą – sąd czy zakład ubezpieczeń. Odszkodowanie z OC sprawcy może wynieść ok. 25 tysięcy złotych w przypadku wypadku komunikacyjnego, w sądzie pozyskać można kwotę niemal czterokrotnie wyższą.
Dlatego też nasza firma, Casus, działającą również w obszarze Ząbek oferuje Ci fachową pomoc w postępowaniu odszkodowawczym. Z nami uzyskasz więcej! Prosimy o kontakt:(22) 828 13 12.