Artykuły

Zaniżone odszkodowania odmowa odkup odszkodowania Łomianki

Pisaliśmy już na łamach naszej strony o tym jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie podając przykład odszkodowania z OC. Jednak kwestia odszkodowań jest dużo bardziej złożona,
obejmuje również odszkodowania z AC i NNW. Czy te odszkodowania również mogą być zaniżone? Czy może nastąpić odmowa wypłaty odszkodowania? Czy istnieje możliwość jego odkupu?

Odszkodowanie z AC

Autocasco to ubezpieczenie, które zaliczane jest do dobrowolnych. Obejmuje wszelkiego rodzaju wypadki pojazdów wynikające z sytuacji losowych. Chroni kierowcę przed ponoszeniem
konsekwencji finansowych w sytuacji kiedy był on ofiarą, ale również sprawcą wypadku. Pokrywa koszty naprawy, rekompensuje koszty kradzieży, etc. Jak wygląda procedura ubiegania
się o odszkodowanie z AC? Najpierw nastąpić powinno zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela oraz jej udowodnienie. Wówczas ubezpieczyciel podejmuje postępowanie likwidacyjne, w którym
ustala się zasadność przyznania odszkodowania. Po przeprowadzeniu wszystkich powyższych kroków dochodzi od wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie z OC

Odszkodowanie z OC odnosi się do szkód na osobie – związane są one z uszkodzeniami ciała różnego stopnia, włącznie ze śmiercią). Ubiegać się o nie można w celu pokrycia kosztów
związanych z leczeniem, rehabilitacją czy pogrzebem. Żeby je uzyskać konieczne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji medycznej, stosownych notek policyjnych oraz innych dokumentów,
które składa się u ubezpieczyciela. Ten natomiast bada okoliczności wypadku i ustala zasadność oraz wysokość świadczeń.

Odszkodowanie z NNW

Odszkodowanie z NNW to odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystać z niego mogą kierowcy i pasażerowie. Proces jego dochodzenia opiera się na OWU (Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia), które ustalają zakres i przedmiot ubezpieczenia, regulują ich wysokość oraz wszelkie zasady roszczenia. Kwoty odszkodowania NNW sięgają zazwyczaj maksymalnie kilkunastu
tysięcy złotych.

W przypadku każdego z tych ubezpieczeń, możesz uzyskać zaniżoną ich wartość lub odmowę odszkodowania. Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z opcji odkupu odszkodowania,
które firma Casus oferuje na terenie Łomianek i okolic. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.