Artykuły

Zaniżone odszkodowanie odmowa odkup odszkodowania Brwinów

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się nad tym w jaki sposób warto walczyć z zaniżonym odszkodowaniem lub jego odmową – samodzielnie czy z pomocą firmy odszkodowawczej.
Niezależnie od wyboru formy – wiążą się z nią określone koszty. Dziś chcielibyśmy je omówić, wyszczególniając jakie wydatki czekają nas w procesie dochodzenia swoich
praw do wyższej kwoty odszkodowania.

 

Koszty procesowe

 

Jeśli zdecydujemy, że chcemy ubiegać się o wyższe odszkodowanie na drodze postępowania sądowego, to liczyć się musimy z pewnego rodzaju opłatami – pierwsza z jaką się
zetkniemy jest opłatą od pozwu. Standardowo wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu. Zatem, jeśli pozywamy towarzystwo ubezpieczeniowe na kwotę 30 tysięcy złotych, opłata
od pozwu wynosić będzie półtora tysiąca złotych. Dodatkowe opłaty wiążą się z usługami adwokata lub radcy prawnego. Koszty z tego tytułu są uzależnione od indywidualnej
umowy między adwokatem a klientem, jednak punktem odniesienia może być rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat z czynności adwokackie.
Jeśli chodzi o sprawy cywilne, stawki minimalne kształtują się w zależności od wartości przedmiotu sporu. I tak:

  •  przedmiot sporu do 500 zł – stawka minimalna 60 zł; 
  • od 500 zł do 1 500 zł – 180 zł; 
  • od 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł; 
  • od 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
  • od 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł; 
  • od 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł; 
  • od 200 000 zł – 7 200 zł.

 

Koszty związane z przegranym procesem

 

W sytuacji przegranego procesu, strona, która jest w sporze przegraną musi ponosić całość kosztów związanych z procesem – a te do najniższych nie należą. Sytuacja może
wyglądać nieco inaczej, jeśli zdecydujesz się skorzystać z opcji jaką jest odkup odszkodowania w ramach umowy z firmą odszkodowawczą. Odkup odszkodowania gwarantuje
bezpieczeństwo i brak konieczności ponoszenia kosztów w przypadku przegranej sprawy.

Pomoc w walce z zaniżonym odszkodowaniem lub odmową odszkodowania na terenie Brwinowa gwarantuje firma Casus. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą lub do konsultacji
z naszym doradcą pod numerem telefonu: (22) 828 13 12.