Artykuły

Zaniżone odszkodowanie odmowa odkup odszkodowania Marki

Procedura postępowania podczas ubiegania się o wyższe odszkodowanie
Wypadki na drogach są częstym zjawiskiem. Równie częstym jak zaniżone odszkodowania wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub też odmowa wypłaty odszkodowania. Nie ma wątpliwości, że powinniśmy w takich sytuacjach reagować i nawet jeśli otrzymaliśmy już wpłatę na konto od ubezpieczyciela – podjąć walkę o więcej. W pierwszej kolejności powinniśmy złożyć odwołanie do dyrektora danej jednostki towarzystwa ubezpieczeniowego (np. w Markach), które wydało decyzję. a następnie do głównego jego zarządu. To, o czym warto pamiętać, to terminy – kwestie odwołań należy zrealizować przed upływem 3 lat od  momentu uzyskania decyzji. Jeśli te działania nie poskutkują, sprawę można zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych, a następnie skierować ją na drogę sądową.
Co warto wiedzieć o odkupie odszkodowania?
Odkup odszkodowania jest jedną z opcji, z której skorzystać możesz w swojej walce o wyższą kwotę swojego odszkodowania. Na czym to polega? Firma odszkodowawcza, z usług której skorzystasz wypłaca Ci specjalnie wykalkulowaną stawkę – wyższą niż ta, którą uzyskałeś od ubezpieczyciela. Sama zaś domaga się od niego na drodze sądowej wypłaty wyższego odszkodowania. 
Jeśli interesuje Cię taka forma współpracy, zgodnie z którą uzyskasz satysfakcjonującą Cię kwotę odszkodowania bez konieczności załatwiania wszelkich spraw okołosądowych – skontaktuj się z firmą Casus, która funkcjonuje również w obrębie Marek. Numer naszej infolinii:(22) 828 13 12.