Błędy medyczne

Co roku powiększa się grono osób poszkodowanych działaniem lub zaniechaniem osób wykonujących usługi medyczne. Jesteś osobą, lub znasz osobę, która została pokrzywdzona niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego,  innej osoby wykonującej usługi medyczne czy po prostu placówki takiej jak np. szpital albo przychodnia ?

Masz prawo do rekompensaty zarówno Twojej szkody materialnej – poniesionych kosztów czy utraconych zarobków, jak również szkody niematerialnej – krzywdy, bólu, cierpienia.

Wydaje Ci się, że nie masz szans w walce ?

To nieprawda !

Firma CASUS istnieje na rynku od 2003 roku. Okres ten pozwolił nam na wypracowanie trzech filarów, które będą kluczem do Twojego sukcesu:

I. wiedzy;
II. wykwalifikowanej kadry;
III. doświadczenia.

Wierząc w Twoją sprawę całkowicie bezpłatnie podejmiemy się analizy stanu faktycznego i prawnego Twojej sprawy. W tym celu potrzebna nam będzie jedynie pełna dokumentacja medyczna  z okresu leczenia oraz krótki opis stanu faktycznego.

Gwarantujemy, że analizą Twojej sprawy zajmą się specjaliści z dziedziny prawa oraz lekarze o specjalizacji uwarunkowanej od potrzeby konkretnego przypadku.
Od nas otrzymasz kompleksową poradę czy w Twojej sprawie doszło do popełnienia błędu medycznego oraz w jakiej wysokości przysługuje Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Pamiętaj, że Twoje roszczenia nie są jednak nie ograniczone czasowo, dlatego warto sprawą zająć się jak najszybciej !

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami: