Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii

Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH I ICH RODZIN

Według Polskiego Czerwonego Krzyża każdego dnia w wypadkach ginie średnio 15 osób, a 160 zostaje rannych. Najczęściej poszkodowani są ludzie w młodym i średnim wieku – w 67 % wszystkich wypadków biorą udział osoby poniżej 45 roku życia.

Następstwem wypadku jest nie tylko uraz fizyczny, ale i psychiczny. Nagle drastycznie zmienia się sytuacja życiowa całej rodziny. Często rozpoczyna się długi proces leczenia, walki o powrót do sprawności i „normalnego” funkcjonowania.

Leczenie i rehabilitacja wymaga zaangażowania, wysiłku i determinacji. Kondycja psychiczna jest ważnym czynnikiem w procesie powrotu do zdrowia.

Częste konsekwencje urazu psychicznego po wypadku:

 • lęk o przyszłość, o zdrowie, o najbliższych
 • strach przed kolejnymi wypadkami
 • poczucie winy, że nie udało się uniknąć wypadki i jego następstw, czasami że przeżyło się, a ktoś inny nie
 • żal i złość, że doszło do wypadku
 • nadmierna czujność, duża nadwrażliwość na dźwięki, które normalnie nie wywołałby tak silnej reakcji
 • natrętne wspomnienia wypadku
 • płaczliwość
 • zaburzenia snu
 • koszmary senne
 • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci
 • drażliwość
 • trudności w bliskich relacjach
 • poczucie bycia ofiarą
 • nadmierne unikanie sytuacji zagrażających, np. jazdy samochodem.

Zrozumienie objawów, wsparcie w nowej sytuacji życiowej, wytyczenie nowych możliwości pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami, poczuć ulgę i przyspieszyć proces leczenia, aby jak najszybciej móc wrócić do „normalnego” funkcjonowania.

Jak możemy pomóc:

 • Konsultacje indywidualne – zwykle 2 spotkania mające na celu rozpoznanie aktualnego stanu psychicznego, sytuacji życiowej, zaistniałych konsekwencji urazu oraz określenie rodzaju i planu potrzebnej pomocy. Wystawiamy opinie psychologiczne celem przedłożenia w towarzystwie ubezpieczeniowym (postępowanie o odszkodowanie).
 • Interwencja kryzysowa – wypadek i jego konsekwencje mogą okazać się doświadczeniem traumatycznym, przerastającym możliwości poradzenia sobie, prowadząc do destabilizacji psychicznej oraz poczucia braku możliwości znalezienia rozwiązania. Celem Interwencji kryzysowej jest pomoc w przywróceniu równowagi.
 • Terapia indywidualna – pomoc we wprowadzeniu zmian, zgodnie z indywidualnie wyznaczonymi celami. Stosujemy Dialog Motywujący i Terapię Poznawczo-Behawioralną.
 • Grupa wsparcia dla osób poszkodowanych w wypadkach
 • Grupa wsparcia dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach

Nasz zespół wykorzystuje metodę Dialogu Motywującego, który jest krótkoterminową forma pomocy, a jej skuteczność została poparta licznymi badaniami. Jest efektywnym sposobem prowadzenia rozmowy budującym motywację do działania i wzmacniającym poczucie samoskuteczności.

Kontakt:

CENTRUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO I PSYCHOTERAPII

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33

W Warszawa

Hotel Logos, sala lustrzana

Tel. 503 079 305 Aleksandra Kamińska, 501 35 31 39 Joanna Rutkowska