Polityka Prywatności

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CASUS Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych S.C. adres: 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30/506 Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do nas mailem (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po upływie tego czasu będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia możliwych roszczeń. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego byśmy mogli odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.