Porady eksperta

Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii

Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA
POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH I ICH RODZIN

Według Polskiego Czerwonego Krzyża każdego dnia w
wypadkach ginie średnio 15 osób, a 160 zostaje rannych. Najczęściej
poszkodowani są ludzie w młodym i średnim wieku – w 67 % wszystkich wypadków
biorą udział osoby poniżej 45 roku życia.

Następstwem wypadku jest nie tylko uraz fizyczny, ale i psychiczny. Nagle
drastycznie zmienia się sytuacja życiowa całej rodziny. Często rozpoczyna się
długi proces leczenia, walki o powrót do sprawności i „normalnego”
funkcjonowania.

Leczenie i rehabilitacja wymaga zaangażowania, wysiłku i determinacji.
Kondycja psychiczna jest ważnym czynnikiem w procesie powrotu do zdrowia.

Częste konsekwencje urazu psychicznego po wypadku:


 • lęk o przyszłość, o
  zdrowie, o najbliższych

 • strach przed kolejnymi
  wypadkami

 • poczucie winy, że nie udało
  się uniknąć wypadki i jego następstw, czasami że przeżyło się, a ktoś inny
  nie

 • żal i złość, że doszło do
  wypadku

 • nadmierna czujność, duża
  nadwrażliwość na dźwięki, które normalnie nie wywołałby tak silnej reakcji

 • natrętne wspomnienia
  wypadku

 • płaczliwość

 • zaburzenia snu

 • koszmary senne

 • zaburzenia koncentracji
  uwagi i pamięci

 • drażliwość

 • trudności w bliskich
  relacjach

 • poczucie bycia ofiarą

 • nadmierne unikanie sytuacji
  zagrażających, np. jazdy samochodem.

Zrozumienie objawów, wsparcie w nowej sytuacji życiowej, wytyczenie nowych
możliwości pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami, poczuć ulgę i przyspieszyć
proces leczenia, aby jak najszybciej móc wrócić do „normalnego” funkcjonowania.

Jak możemy pomóc:


 • Konsultacje indywidualne –
  zwykle 2 spotkania mające na celu rozpoznanie aktualnego stanu
  psychicznego, sytuacji życiowej, zaistniałych konsekwencji urazu oraz
  określenie rodzaju i planu potrzebnej pomocy. Wystawiamy opinie
  psychologiczne celem przedłożenia w towarzystwie ubezpieczeniowym
  (postępowanie o odszkodowanie).


 • Interwencja kryzysowa –
  wypadek i jego konsekwencje mogą okazać się doświadczeniem traumatycznym,
  przerastającym możliwości poradzenia sobie, prowadząc do destabilizacji
  psychicznej oraz poczucia braku możliwości znalezienia rozwiązania. Celem
  Interwencji kryzysowej jest pomoc w przywróceniu równowagi.


 • Terapia indywidualna –
  pomoc we wprowadzeniu zmian, zgodnie z indywidualnie wyznaczonymi celami.
  Stosujemy Dialog Motywujący i Terapię Poznawczo-Behawioralną.


 • Grupa wsparcia dla osób
  poszkodowanych w wypadkach


 • Grupa wsparcia dla rodzin
  osób poszkodowanych w wypadkach

Nasz zespół wykorzystuje metodę Dialogu Motywującego, który jest
krótkoterminową forma pomocy, a jej skuteczność została poparta licznymi
badaniami. Jest efektywnym sposobem prowadzenia rozmowy budującym motywację do
działania i wzmacniającym poczucie samoskuteczności.

Kontakt:

CENTRUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO I PSYCHOTERAPII

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33

W Warszawa

Hotel Logos, sala lustrzana

Tel. 503 079 305 Aleksandra Kamińska, 501
35 31 39
Joanna Rutkowska