Porady eksperta

Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przezkierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?

Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc
uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez
kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrowany w Polsce.

Należy:
1. wezwać Policję, ewentualnie spisać oświadczenie o okolicznościach zdarzenia
2. spisać datę i miejsce zdarzenia
3. dane dotyczące pojazdu sprawcy: numer rejestracyjny, kraj rejestracji, markę i model
4. numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa, w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy
5. albo pełny numer Zielonej Karty i okres jej ważności,
6. i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę
7. albo pełny numer ubezpieczenia granicznego i okres jego ważności,
8. i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił ubezpieczenie graniczne.

Kolejny krok to sprawdzenie, czy towarzystwo ubezpieczeń, w którym
ubezpieczony jest pojazd (ewentualnie, które wystawiło Zieloną Kartę),
ma w Polsce tzw. nominowanego korespondenta, czyli przedstawiciela
zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego na terenie Polski, którego
zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w Polsce, a spowodowanych
przez kierującego posiadającego ubezpieczenie OC w tym towarzystwie.
Informację tę można uzyskać na stronie pbuk.pl (oficjalna strona
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
W przypadku, gdy dane towarzystwo nie ma w Polsce swego korespondenta,
można zgłosić się do PBUK, które udzieli wszelkich niezbędnych
informacji.

Jeśli natomiast ubezpieczenie graniczne jest nieważne, należy
skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.
Ubezpieczenie graniczne powinien posiadać posiadacz pojazdu
mechanicznego, który nie jest zarejestrowany w jednym z krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Gdy taki pojazd
wjeżdża do jednego z ww. krajów i nie posiada Zielonej Karty, jest
zobowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć tzw. ubezpieczenie
graniczne, czyli ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.