Porady eksperta

Kto odpowiada za przewrócone drzewo?

Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się
drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej
zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czy w takim
wypadku to GDDKiA zapłaci odszkodowanie za zniszczony samochód i
obrażenia ciała, jakich doznała moja siostra?

Tak. W sytuacji przez Pana opisanej zarządca danej drogi jest
odpowiedzialny za utrzymanie jej we właściwym stanie, przez co rozumie
się m. in. dbanie o roślinność rosnącą wzdłuż tej drogi.

Oczywiście ta odpowiedzialność powstanie tylko wówczas, gdy zostanie
wykazana wina zarządcy, a więc w przedstawionym przez Pana przypadku –
zaniedbania w należytej pielęgnacji drzewa, które doprowadziło do
wypadku.

Prosimy o kontakt z naszym biurem. Przeanalizujemy dokładnie wszelkie
okoliczności niniejszej sprawy celem ustalenia zakresu roszczeń, jakie
powinny zostać zgłoszone. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego
typu spraw.