Porady eksperta

Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat

„Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek,
który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto
spowodował ten wypadek?”

Tak, przysługuje takie prawo, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 października 2013 r.

Po pierwsze należy zauważyć, że w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie
został ustalony, odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny (oczywiście w okolicznościach uzasadniających
odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego nim).
Do niedawna nie było jasne, czy do tych przypadków ma zastosowanie art.
442 (2) § 2 kodeksu cywilnego, który dla szkody wynikłej ze zbrodni lub
występku przewiduje aż 20-letni okres przedawnienia. Sąd Najwyższy
rozwiał te wątpliwości, uznając, że odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego rozciąga się także na występki i zbrodnie popełnione do 20 lat wstecz.

Poniżej treść uchwały:

„Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze
zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających
odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub
kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art.
98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z
2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 442[1] § 2
k.c.”