Porady eksperta

Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego

„Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które
wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie
wypadku. Jakie przysługują mi prawa?”

Stanowisko zaprezentowane w Pana sprawie nie jest prawidłowe. Jest
Pan uprawniony do odszkodowania w wysokości szkody tytułem kosztów
wynajmuj samochodu zastępczego. Wypłaty tego odszkodowania nie można
uzależniać od prowadzenia działalności gospodarczej przez posiadacza
polisy OC. Nie musi on także wykazywać niezbędności dysponowania
samochodem (np. dojazdy do szkoły) oraz niemożności korzystania z innych
środków komunikacji.

Sama utra­ta moż­li­wo­ści ko­rzy­sta­nia z po­jaz­du sta­no­wi szko­dę ma­jąt­ko­wą, a ta podlega naprawieniu przez ubezpieczyciela.

Jeśli wyraża Pan zainteresowanie skorzystaniem z naszej pomocy, zapraszamy. Z pewnością szybko odzyska Pan swoje pieniądze.