Porady eksperta

Upadek na basenie

„Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?”

Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić
podstawę dochodzenia stosownych roszczeń w związku z doznanymi
obrażeniami ciała. Każde zaniedbanie właściciela (zarządcy) budynku, stanowiące jednocześnie naruszenie obowiązku utrzymania budynku w należytym stanie, uprawnia osoby poszkodowane do rekompensaty ich krzywdy.

Przykładem sytuacji uznanych za takie zaniedbanie jest niewyłożenie kafelek hali basenowej antypoślizgową nawierzchnią.

Prosimy o kontakt w sprawie. Jeśli poznamy więcej szczegółów Pani
wypadku, szczegółowo poinformujemy, o jakie świadczenia odszkodowawcze
może się Pani ubiegać.