Porady eksperta

Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.

Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o
odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w
wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda?

Tak, jest możliwość dochodzenia w Pana przypadku zadośćuczynienia na
podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. Potwierdził to Sąd
Najwyższy w wyroku z 2011 r.

W przypadku szkód powstałych po dniu 3 sierpnia 2008 r. podstawą
żądania wypłaty przedmiotowego świadczenia jest natomiast art. 446 § 4
k.c., który wprost reguluje kwestię zadośćuczynienia należnego
najbliższym osoby zmarłej.

Prosimy o kontakt. W naszej Firmie prowadziliśmy sprawy podobne do
Pańskiej, uzyskując wysokie kwoty dla bliskich, którzy w tragicznych
wypadkach stracili rodziców, dzieci, rodzeństwo.