Postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę i krzywdę powstałą w wyniku popełnienia błędu medycznego
Ustawodawca zagwarantował pacjentom, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi powstałymi w wyniku nieprawidłowości w leczeniu – kilka możliwych rodzajów postępowań ukierunkowanych na uzyskanie przez poszkodowanego stosownego zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Jeżeli popełniono błąd medyczny, uprawniony, bądź w przypadku śmierci pacjenta – jego bliscy, mają możliwość przeprowadzić postępowanie odszkodowawcze przed:
Towarzystwami Ubezpieczeń [Link];
Sądami powszechnym [Link];
Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych [Link];
 
Jeżeli po przeczytaniu powyższych artykułów w dalszym ciągu zastanawiają się Państwo, którą ścieżkę wybrać – nasi prawnicy po bezpłatnej analizie Państwa sprawy, kompleksowo wyjaśnią jakie wady i zalety wiążą się z konkretnymi z postępowań [Link].