Samochód zastępczy
Fakt powstania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia powoduje możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego i korzystania z niego do końca naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj, jeśli już do tego dochodzi, zakład ubezpieczeń żąda od poszkodowanego zarówno umowy najmu pojazdu zastępczego, jak i stosownych faktur. Fakt złożenia tych dokumentów rodzi obowiązek zapłaty przez dany zakład.
Niestety w praktyce zakłady ubezpieczeń ograniczają swoją odpowiedzialność jedynie do technologicznego czasu naprawy uszkodzonego pojazdu. Takie postępowanie sprzeczne jest z jednoznaczną rekomendacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Dodatkowo Sąd Najwyższy wypowiedział się z tym zakresie odnosząc się do zasady pełnej refundacji szkody.