Służebność przesyłu - analiza Twojej sprawy
Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, na której znajduje się lub ma być wybudowane urządzenie przesyłowe takie jak np. gazociąg, ropociąg, stacja transformatorowa czy linia elektroenergetyczna masz prawo do uregulowania stanu prawnego swojej nieruchomości i pieniężnego wynagrodzenia.  Twoje roszczenia nie są jednak nie ograniczone czasowo [czytaj więcej tutaj….] dlatego warto sprawą zająć się jak najszybciej.
Nasza firma całkowicie bezpłatnie podejmie się analizy stanu prawnego Twojej sprawy. W tym celu potrzebne nam będą następujące dokumenty/ informacje:
– odpis księgi wieczystej;
– wypis i wyrys z rejestru gruntów;
– mapa zasadnicza;
– przybliżona wartość jednego metra kwadratowego Państwa nieruchomości;
– data posadowienia urządzenia przesyłowego na Państwa nieruchomości;
– korespondencja z przedsiębiorstwem przesyłowym (jeżeli była prowadzona).
W celu ułatwienia pozyskania informacji o dacie posadowienia urządzenia przesyłowego przedkładamy wzór wniosku o udostępnienie informacji [pobierz tutaj….].
Gwarantujemy, że analizą Twojej sprawy zajmą się specjaliści z dziedziny prawa oraz rzeczoznawcy zajmujący się wyceną wartości roszczeń.
Od nas otrzymasz kompleksową poradę czy Twoje roszczenie jest zasadne oraz czy należą Ci się pieniądze i ewentualnie jakie za ustanowienie służebności przesyłu.