Naprawa pojazdu
Podczas prowadzonego postępowania likwidacyjnego dowiadujemy się o dokonanej kalkulacji kosztów naprawy naszego auta. I tutaj dochodzi do nieprzyjemnego zaskoczenia, bo po pierwsze dowiadujemy się, że zakres ocenionych uszkodzeń odbiega od tego, czego byliśmy świadkami, a po drugie koszty naprawy samochodu są w naszej ocenie znacznie zaniżone.

 

Nagminną praktyką stosowaną przez zakłady ubezpieczeń jest przyjmowanie w sporządzanych kosztorysach naprawy elementów, które nie odpowiadają zastanej rzeczywistości (np. znaczne zaniżenie kosztu tzw. roboczogodziny, potrącenie procentowe za lakier, ubytek wartości handlowej pojazdu, zakwalifikowanie do naprawy tzw. zamienników).

 

Pamiętać należy, że przy szkodach komunikacyjnych likwidowanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody należy nam się odszkodowanie w pełnej wysokości, czyli przywrócenie stanu pojazdu do stanu bezpośrednio sprzed wypadku.

 

Argumentacja ubezpieczyciela, że naprawę można wykonać tanio nie zasługuje na uwzględnienie i jest bardzo krzywdząca dla poszkodowanych. Fakt, że ktoś naprawia pojazd w autoryzowanym serwisie samochodowym i z użyciem oryginalnych części nie stanowi wzbogacenia po jego stronie i jest zwykłym następstwem przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Po stronie poszkodowanego nie istnieje bowiem obowiązek poszukiwania najtańszego sposobu naprawy.

 

Powierzając nam prowadzenie sprawy możesz mieć pewność, że znajdziemy właściwe argumenty na to, by ubezpieczyciel uznał najwyższe możliwe koszty naprawy powstałej szkody. W razie konieczności współpracujący z nami zespół prawników pomoże Ci dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Przykłady często spotykanych spraw:

– roszczenie o dopłatę kosztów naprawy ze względu na zaniżoną stawkę za roboczogodzinę (RBG) oraz bezprawne zastosowanie amortyzacji,

– roszczenie o dopłatę odszkodowania przy szkodzie całkowitej – gdy TU zaniża wartość pojazdu przed szkodą i zawyża wartość pojazdu uszkodzonego,

– roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

– roszczenie o zwrot niesłusznie odliczonego podatku VAT, w przypadku gdy poszkodowany nie jest płatnikiem podatku VAT i nie odliczał go przy zakupie pojazdu,

– roszczenie o zwrot kosztów holowania i parkingu,

– roszczenie o zwrot rynkowej utraty wartości pojazdu (RUWP),

– roszczenie o wypłatę całej kwoty odszkodowania w przypadku wydania decyzji odmownej.