Szkody pożarowe
Jeden z naszych klientów kupił dom na licytacji komorniczej. Podpisując umowę z agentem ubezpieczeniowym, poinformował o sposobie nabycia nieruchomości. Po niespełna dwóch latach od zakupu, prawdopodobnie z powodu zwarcia w instalacji elektrycznej, wybuchł pożar, w wyniku którego powstały znaczne szkody. Niestety towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania. W uzasadnieniu swojej decyzji powołało się na ogólne warunki umowy ubezpieczenia, tak naprawdę zrozumiałe do końca jedynie przez specjalistów prawa budowlanego. Ich konstrukcja daje ubezpieczycielowi możliwość „manewrowania” faktami, tak aby maksymalnie ograniczyć wysokość odszkodowania.
Po naszej interwencji towarzystwo ubezpieczeniowe przychyliło się do wniosku odwoławczego naszego klienta i przyjęło odpowiedzialność za zdarzenie, wypłacając należne odszkodowanie.