(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Błędy medyczne

Odszkodowania za słupy i rury

Dostęp do zasobów energetycznych, na co wskazuje Trybunał Konstytucyjny, ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia zarówno poszczególnych jednostek, jak i całego społeczeństwa, w tym także z perspektywy suwerenności i niepodległości państwa. Obowiązkiem władz publicznych jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zadanie to jest realizowane zarówno przez organy administracji publicznej, jak i inne podmioty. Jednym z jego przejawów jest budowa i eksploatacja urządzeń przesyłowych. W tym celu, na terenie całego kraju, przez lata budowane były sieci naziemnych i podziemnych urządzeń służących do odprowadzania lub doprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Urządzenia te, w przeważającej większości przypadków, w sposób bezprawny, lokalizowane były na prywatnych nieruchomościach. Właściciele takich nieruchomości, do roku 2008, nie mieli żadnych prawnych możliwości przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy. Sytuacja uległa zmianie 3 sierpnia 2008 r., kiedy weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadziła do naszego systemu prawnego instytucję służebności przesyłu. 

Służebność przesyłu to „narzędzie”, które pozwala na uregulowanie sytuacji prawnej urządzeń przesyłowych posadowionych lub mających być posadowione na cudzych nieruchomościach. Służebność przesyłu należy do grupy tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych uregulowanych w Tytule III Księgi I Kodeksu cywilnego, których wspólną cechą jest skuteczność „erga omnes” czyli mającą odniesienie w stosunku do każdego. Ustawodawca ulokował przepisy dotyczące służebności przesyłu w Dziele III (Służebności), obok służebności gruntowych i służebności osobistych. To umiejscowienie ma podkreślić specyfikę omawianej instytucji, która w odróżnieniu od służebności gruntowej wymaga istnienia urządzeń przesyłowych, a nie nieruchomości władnącej, której użyteczność zostaje zwiększona, a w odróżnieniu od służebności osobistych może zostać zbyta. Nieruchomość można obciążyć jedynie na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe. 

Pomimo, że prawa służebności przesyłu nie można zaliczyć ani do służebności gruntowych, ani osobistych, ustawodawca zdecydował, o odpowiednim stosowaniu do niego przepisów o służebnościach gruntowych. W związku z tym, że do ustanawiania wszystkich ograniczonych praw rzeczowych stosuje się przepisy o przeniesieniu własności, ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić na skutek umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej a przedsiębiorstwem będącym właścicielem urządzeń przesyłowych. Do ważności takiej umowy wymagana jest forma aktu notarialnego oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej służebnością. Ustanowienie służebności przesyłu może również nastąpić w drodze konstytutywnego orzeczenia sądu, w przypadku braku porozumienia czy uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy pomiędzy stronami, lub przez zasiedzenie. Możliwość zasiedzenia prawa służebności, w drodze interpretacji powołanych przepisów, jednoznacznie już przesądził Sąd Najwyższy [zobacz więcej tutaj….].  

Treścią prawa służebności przesyłu jest korzystanie, w oznaczonym zakresie, z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych, co oznacza m.in. możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji oraz obowiązek znoszenia istnienia urządzeń na nieruchomości. Najistotniejszymi, z punktu widzenia prawa własności, negatywnymi konsekwencjami posadowienia urządzenia przesyłowego na nieruchomości, są ograniczenia w zabudowie oraz utrata wartości całej nieruchomości, które to rekompensowane mając być, w założeniu, przez wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, które jednak szerzej omówione zostało w artykule [zobacz tutaj…]. 

Służebność przesyłu jest instytucją, która z samego założenia miała służyć do wyrównania dotychczas nierównej batalii z gigantycznymi przedsiębiorstwami, które nierzadko zatrudniają całe sztaby specjalistów mających walczyć o interes przedsiębiorstwa przesyłowego. Obecna sytuacja, głównie jednak z uwagi na nieprzychylną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego w zakresie zasiedzenia służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu, jest niekorzystna dla właścicieli nieruchomości, na których posadowione są urządzenia Mając na względzie powyższe niezmiernie istotnym jest analiza każdej indywidualnej sprawy w celu oceny ryzyka związanego z ewentualnym wytoczeniem powództwa. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami:

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377