(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Śmierć osoby bliskiej

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Przepis rangi ustawowej, tj. art. 3052 § 2 k.c., stanowi jedynie, że  wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być „odpowiednie”. Nie ma jednak żadnych ustawowych wskazówek jak określić wysokość tego wynagrodzenia. W realiach konkretnej sprawy wymaga to wiedzy fachowej w zakresie wyceny wartości prawa służebności przesyłu. Kwestią istotną jest, ażeby Państwa sprawę oceniła i prowadziła kompetentna osoba bowiem zarówno operaty szacunkowe, sporządzane przez wewnętrznych specjalistów przedsiębiorstw przesyłowych, jak również opinie, sporządzane na potrzeby postępowania sądowego, w istotnym zakresie zaniżają wartość określanego prawa służebności przesyłu. Z doświadczenia wskazać możemy, że najczęściej wycena wartości służebności przesyłu odbiega, na niekorzyść właściciela nieruchomości, od rynkowej jej wartości. W takiej sytuacji przydatna jest wiedza w zakresie orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny prawnej oraz piśmiennictwa, które kreują kierunki i standardy  sposobów wyceny wartości służebności przesyłu. 

Uznaje się zasadniczo, że z uwagi na brak ustawowych „wskazówek”, według których należy ustalić wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zasadnie przyjmuje się stosowanie per analogiam osiągnięć dorobku orzecznictwa i doktryny dotyczących wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wynagrodzenie powinno być zatem proporcjonalne do stopnia ingerencji w treść prawa własności, uwzględniać wartość nieruchomości i w takim kontekście mieć na względzie straty właściciela z uszczuplenia prawa własności. 

Wynagrodzenie powinno być ustalone każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności, w tym zakresu, charakteru i trwałości obciążenia, jego uciążliwości, wpływu na ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela i zmniejszenia jej wartości. Wynagrodzenie, w zasadzie, powinno być jednorazowe. Jest to zatem jedno wynagrodzenie ustalone przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na jego wysokość i mające równoważyć w całości konsekwencje trwałego obciążenia nieruchomości. Wynagrodzenie powinno być uzależnione od zakresu ograniczeń własności, który zależy od takich czynników jak rozmiar nieruchomości, jej przeznaczenie, rodzaj, usytuowanie czy sposób korzystania przez przedsiębiorcę. 

Zakres ograniczeń służebności, wynika z przepisu art. 3051 k.c. który wskazuje, że prawo służebności wiąże się z obciążeniem nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Polegać ono jednak będzie nie tylko na prawie korzystania przez przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, ale przede wszystkim, na znoszeniu istnienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych i obowiązku dostosowania, przez właścicieli nieruchomości, swoich zamierzeń do ograniczeń wynikających z posadowienia urządzenia. 

Najistotniejszymi, z punktu widzenia prawa własności, negatywnymi konsekwencjami posadowienia urządzenia przesyłowego są ograniczenia w zabudowie oraz utrata wartości całej nieruchomości, które również powinny być uwzględniane przy wycenie wartości służebności, na co wskazują orzeczenia Sądu Najwyższego.

W kontekście konkretnej sprawy biegły powinien rozważyć ponadto perspektywę rozwoju nieruchomości, która równie istotnie może wpływać na utratę wartości nieruchomości wskutek posadowienia na niej urządzeń przesyłowych. 

Podsumowując, uszczerbek podlegający kompensacie, to różnica pomiędzy wartością nieruchomości z obciążeniem, wynikającym z posadowienia urządzeń przesyłowych, oraz nieruchomości bez tego obciążenia, dlatego warto zwrócić uwagę żeby wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zawierało rekompensatę za cały uszczerbek związany z obciążeniem nieruchomości, a zatem wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości w pasie służebności jak również odszkodowanie za utratę wartości całej nieruchomości. 

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377