(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Obrażenia ciała

Zadośćuczynienie

Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych precyzyjnych kryteriów jakimi należy kierować się przy miarkowaniu wysokości zadośćuczynienia – wytycznych w tym zakresie należy poszukiwać w poglądach doktryny i orzecznictwie, szczególnie Sądu Najwyższego. Analizując piśmiennictwo w omawianym zakresie zwracają uwagę najczęściej powtarzające się czynniki współkształtujące wysokość zadośćuczynienia, do których należą:
 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej, przejawiający się w kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych, ograniczeniach wykonywania czynności życia codziennego - należy jednak pamiętać, że tzw. procentowy uszczerbek na zdrowiu nie może być wprost przeliczany (np. poprzez przemnożenie każdego procenta o daną stawkę pieniężna), ani traktowany szablonowo;
 • długotrwałość chorób, cierpień fizycznych i psychicznych, kuracji, rehabilitacji, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do zdrowia, jego efekty końcowe, stopień przywrócenia prawidłowych funkcji organizmu;
 • cechy poszkodowanego, takie jak wiek, płeć, istnienie wcześniejszych dolegliwości, które na skutek zdarzenia wzmogły się;
 • poczucie bezradności, apatii, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości, problemy natury psychologicznej, dostosowanie do nowego trybu życia;
 • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego - jest to jednak kryterium od którego coraz częściej się odchodzi, trzeba mieć na względzie, że głównym czynnikiem warunkującym wysokość zadośćuczynienia jest rozmiar krzywdy poszkodowanego, a panujące warunki ekonomiczne mogą mieć jedynie charakter uzupełniający;
 • inne zindywidualizowane czynniki dotyczące poszkodowanego, mające wpływ na poczucie krzywdy i uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, jak przykładowo pozycja czy wykonywany przed zdarzeniem zawód (wiadomo powszechnie, że złamanie palców rąk u pianisty będzie miało znacznie bardziej dalekosiężne konsekwencje niż w innych, typowych przypadkach).
Inne ważne wytyczne wynikają wprost z orzeczeń sądowych, jak np.: "Zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi" (orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r. sygn. akt III APr 43/94). 

Niemniej jednak trzeba pamiętać, iż zadośćuczynienie dotyczy naprawienia szkody niemajątkowej - krzywdy. Nie ma zatem żadnych ostrych kryteriów jego miarkowania. Z uwagi na kompensacyjny charakter tego typu roszczenia, przyznana kwota pieniężna powinna być "odpowiednią" w rozumieniu art. 445 i 448 k.c. Sumy tej nie sposób wyliczyć dokładnie, gdyż taka jest natura szkody niemajątkowej. Wszelkie czynniki wymienione tytułem przykładu, dają jedynie przybliżony obraz i ostatecznie pozostają w gestii uznania Sądu. Czasem wysoki poziom winy sprawcy, może mieć wpływ na pogłębienie ujemnych przeżyć poszkodowanego, przewlekły stres, pogorszenie relacji towarzyskich, konieczność zrezygnowania z pasji, upokorzenie. 

Ostatnim istotnym zagadnieniem pozostaje stopień przyczynienia się poszkodowanego. "Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron" (art. 362 k.c.).

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377