(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody majątkowe
Odszkodowania za słupy i rury

Kodeks Dobrych Praktyk i Etyki firmy Casus w relacjach z Klientami ...


I. Przed rozpoczęciem współpracy

1. Firma CASUS w celu pozyskiwania Klientów nie będzie prowadzić działań posiadających znamiona bezpośredniej akwizycji, oraz nie będzie pozyskiwać Klientów za pomocą zorganizowanej struktury pośredników. Jedyną drogą pozyskania Klientów będzie reklama pozwalająca osobom dochodzącym swoich roszczeń na dokonaniu swobodnego wyboru i podjęcia decyzji co do zatrudnienia firmy CASUS we własnej sprawie.
2. Zasady reprezentowania Klienta w dochodzeniu roszczeń określone będą wyłącznie w podpisanych przez Strony dokumentach: umowie oraz pełnomocnictwach. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach określają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla Klienta.
4. Umowa respektuje zasady równości stron i zawsze jest interpretowana na korzyść klienta.
5. Umowa powinna przede wszystkim zawierać:
a. pełne dane Stron
b. opis przedmiotu umowy
c. wysokość prowizji oraz zasady wynagrodzenia
d. warunki odstąpienia przez Strony od umowy
e. zasady przetwarzania danych osobowych
6. Firma CASUS udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje na temat zasad i warunków współpracy.
7. Firma CASUS oświadcza, że osoby wskazane przez nią, do reprezentowania klienta przed sądami powszechnymi mają umocowanie prawne do prowadzenia tego rodzaju czynności.
8. Firma CASUS podejmie się reprezentowania Klienta, tylko wtedy, gdy uzna, iż jest w stanie wykonać wszystkie działania konieczne do uzyskania przez Klienta godziwego i uzasadnionego odszkodowania.
II. Zasady obowiązujące podczas dochodzenia odszkodowania

1. Wszystkie decyzje firmy CASUS, dotyczące reprezentowanego Klienta (w szczególności decyzje dotyczące ugód) będą podejmowane za zgodą i po konsultacji z Klientem.
2. CASUS, na wezwanie Klienta, będzie udostępniał mu wszystkie dokumenty dotyczące jego sprawy w godzinach pracy biura.
3. Należne Klientowi odszkodowanie będzie przekazywane do Klienta bez pośrednictwa firmy CASUS.
4. Wysokość ewentualnej opłaty, za odstąpienie przez Klienta od umowy lub wysokość kary umownej za zerwanie umowy z winy Klienta, spowodowane podaniem przez niego nieprawdy lub zatajeniem ważnych dla sprawy informacji, będzie rekompensować jedynie wkład pracy włożony do tego momentu przez pracowników firmy CASUS. Kara ta nie będzie przekraczać połowy miesięcznego minimalnego wynagrodzenia określonego w Monitorze Polskim. Dokładna kwota zostanie określona w umowie.
III. Pełna klarowność rozliczenia

1. CASUS będzie podejmować się reprezentowania Klientów bez względu na wysokość roszczeń.
2. Przed podpisaniem umowy Strony ustalą wysokość prowizji CASUS. Wysokość prowizji będzie ściśle określona w podpisanej umowie.
3. CASUS nie będzie pobierał od Klientów żadnych opłat (w tym zaliczek) przed zakończeniem postępowania.
4. Wysokość prowizji nie przekracza 20% odszkodowania.
5. W przypadku spraw dotyczących świadczeń rentowych wynagrodzenie firmy CASUS nie będzie przekraczać trzykrotności renty.
6. Wysokość prowizji będzie zawierać w sobie podatek VAT. Rozliczenie z klientem nastąpi po wystawieniu przez CASUS prawidłowej faktury VAT.

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377