(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Obrażenia ciała

Służebność przesyłu. W jaki sposób dochodzić roszczeń ?

W związku z faktem, że służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego systemu prawa cywilnego dopiero w 2008 roku, ogólnodostępne w Internecie informacje na temat sposobu dochodzenia przedmiotowych  roszczeń w Sądzie - w dalszym ciągu pozostawiają wiele do życzenia.  Wychodząc naprzeciw wielu zapytaniom, które otrzymujemy każdego dnia od właścicieli gruntów na których posadowione zostały urządzenia przesyłowe, postanowiliśmy przybliżyć na łamach portalu najistotniejsze kwestie związane z przedstawionym zagadnieniem.

Otóż postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu należy do grupy postępowań nieprocesowych, wymienionych w art. 506-698 Kodeksu Postępowania Cywilnego.  Z powołanym faktem wiąże się szereg obowiązków oraz uprawnień procesowych. W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że wbrew obiegowej opinii, postępowanie Sądowe o ustalenie wysokości wynagrodzenia (często mylnie określanego odszkodowaniem) za posadowione na gruntach urządzenia przesyłowej, wszczynane jest na wniosek o ustanowienie służebności, a nie w  drodze pozwu o zapłatę. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie zawsze Sąd miejsca położenia spornej nieruchomości. Wszyscy współwłaścicieli muszą występować w postępowaniu łącznie, jednak nie ma przeszkód żeby byli reprezentowani przez jednego pełnomocnika. Niezmiernie istotnym jest, że postępowanie przed Sądem musi zostać poprzedzone próbą rozwiązania sporu z przedsiębiorstwem przesyłowym na drodze polubownej (np. poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty z 30 dniowym terminem na rozpatrzenie roszczeń). W przeciwnym wypadku, Sąd już na wstępnym etapie postępowania odrzuci nasz wniosek – nie badając nawet jego zasadności. Podkreślamy, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania wysokości należnego wynagrodzenia, dlatego we wniosku wszczynającym sprawę w ogromnej większości przypadków konieczne jest powołanie biegłego z zakresu geodezji oraz rzeczoznawcy majątkowego. Do pierwszego pisma do Sądu, załączyć należy również szereg dokumentów, których jednak nie sposób skatalogować z uwagi na bardzo odmienne stany faktyczne poszczególnych spraw. Na pewno należy załączyć dokumenty świadczące o naszym tytule prawnym do nieruchomości, mapy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itd. Szczegółowy wykaz załączonych dokumentów, zalecamy skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem z uwagi na skomplikowany charakter roszczenia. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu trwa przeważnie od roku do dwóch lat oraz wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych. W jakim zakresie ? Na to pytanie odpowiadamy w kolejnym artykule [Link]

CASUS - Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377