(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody majątkowe
Odszkodowania za słupy i rury

Odszkodowanie

Tak jak zostało to już szerzej opisane w artykułach poprzedzających, odszkodowanie ma za zadanie wyrównanie poniesionych strat majątkowych. Niekiedy trudno jednak obliczyć jego wysokość, szczególnie gdy sprawa dotyczy szkody powstałej na osobie, a nie na mieniu. Jest to o tyle istotne zagadnienie, że to na poszkodowanym ciąży główny obowiązek wykazania szkody. Zgodnie z art. 6 k.c. "Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Niemniej w przypadkach ubezpieczeń OC, na ubezpieczycielach także spoczywają pewne zobowiązania. Dobrze znać swoje prawa w tym względzie. Dalsze przepisy kodeksu dotyczące umowy ubezpieczenia, jak również ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wprowadzają regulacje odmienne od ogólnych zasad prawa cywilnego, uwzględniające rozwiązanie specyficzne dla umowy ubezpieczenia, a mianowicie że to sam dłużnik (ubezpieczyciel) weryfikuje w specjalnym postępowaniu zasadność roszczenia wierzyciela. Jest to tzw. postępowanie likwidacyjne. 

Niemniej jednak to nadal na poszkodowanym ciąży obowiązek zgłoszenia szkody i wskazania wszelkich znanych czy dostępnych dowodów w sprawie, umożliwiających obliczenie odszkodowania. Co zatem składa się na wysokość odszkodowania? Co trzeba przedłożyć zakładowi ubezpieczeń? Kiedy odszkodowanie można uznać za odpowiednie? Stosownie do art. 444 § 1-3 k.c.: 

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. § 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. 

Przywołany przepis stanowi fundament dochodzenia roszczeń za szkodę powstałą na osobie. Podkreśla on w swojej dyspozycji, że naprawa obejmuje wszelkie wynikłe koszty, nie tylko wymienione w zdaniach następnych. Zatem odnośnie leczenia, należy przedstawić ubezpieczycielowi odpowiednią dokumentację medyczną, paragony i faktury za zakupione lekarstwa lub sprzęt medyczny, rachunki za opiekę czy zabiegi i rehabilitację, jeżeli były niezbędne i odpłatne. Należy uwzględnić też koszty dojazdów, a niekiedy także inne zindywidualizowane koszty. Przy utraconych zarobkach potrzebne mogą być dokumentacja księgowa, PIT-y roczne, deklaracje miesięczne, wyjaśnienia ze strony księgowej. Dla celów dowodowych przydatne mogą być notatki policyjne z miejsca wypadku, dokumenty ze sprawy karnej, decyzje ZUS czy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak również fotografie, nagrania czy zeznania świadków. 

Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, stąd dobrze skonsultować się najpierw ze specjalistą, aby nie pominąć żadnej istotnej kwestii. Umiejętność dokładnego oszacowania szkody, jej wykazania/udowodnienia i dochodzenia wymaga dużej wiedzy i wielu lat praktyki. Czasem różnice między środkami przyznanymi początkowo, a po odwołaniu się od decyzji mogą sięgać bardzo dużych, wielotysięcznych kwot pieniędzy.

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377