(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Obrażenia ciała

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny areszt

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie przysługuje poszkodowanemu, gdy nastąpiło faktyczne pozbawienie wolności związane z orzeczonym przez Sąd tymczasowym aresztowaniem. Dochodzenie powyżej wskazanych roszczeń regulują art. 552 oraz kolejne przepisy Rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego. Stanowią one rozwinięcie i uszczegółowienie obowiązków państwa wynikających z unormowań Konstytucji i prawa międzynarodowego (np. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych czy też Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). W myśl bowiem art. 41 ust. 5 Konstytucji RP, każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. 

Skarb Państwa odpowiada za szkodę i krzywdę spowodowaną przez niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie na tzw. zasadzie ryzyka, gdy środek ten zastosowano z naruszeniem przepisów kodeksowych albo okazał się on niezasadny z punktu widzenia ostatecznego, czyli prawomocnego rozstrzygnięcia co do odpowiedzialności karnej w danym przypadku. Warunkiem dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia jest powstanie szkody lub krzywdy, pozostających w adekwatnym związku przyczynowym z niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem. 

Pojęcie "szkody" zostało zdefiniowane w nauce prawa cywilnego jako uszczerbek w dobrach poszkodowanego, polegający na różnicy między ich stanem po zaistnieniu określonego zdarzenia, a stanem jaki by istniał, gdyby do niego nie doszło. Polski ustawodawca przyjął zatem zasadę pełnego odszkodowania za szkodę, co oznacza, że powinno ono obejmować poniesione straty (damnum emergens), jak też utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby odnieść, gdyby szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). Przykładowo w wyniku zastosowania aresztu tymczasowego dana osoba mogła stracić pracę, a tym samym pewne dochody albo zostać skreślona z listy studentów, co także wiąże się ze stratą czasu i pieniędzy. Z kolei przez "krzywdę" należy rozumieć przede wszystkim wszelkie cierpienia fizyczne i negatywne następstwa w sferze psychicznej człowieka, jak np. przeżycia związane z pozbawieniem wolności, przebywaniem w areszcie, z narażeniem na stres czy utratą dobrego imienia. 

Jeżeli spotkała Cię tego typu przykra sytuacja, to z dużym prawdopodobieństwem masz prawo do pieniężnego wynagrodzenia poniesionych szkód i krzywdy. Twoje roszczenia nie są jednak nieograniczone czasowo, dlatego sprawą należy zająć się jak najszybciej. Ponadto muszą zostać spełnione określone, przewidziane prawem przesłanki. Nasza firma stale współpracuję ze specjalistami z dziedziny prawa karnego i cywilnego. Od nas otrzymasz kompleksową poradę, czy Twoje roszczenia są zasadne, czy należą Ci się pieniądze oraz w jakiej ewentualnej wysokości.

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377