(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Błędy medyczne

Szkoda medyczna

Elementem istotnym odpowiedzialności za błąd medyczny jest istnienie szkody. Nauka prawa nie wypracowała legalnej definicji szkody, na potrzeby niniejszego opracowania posłużymy się definicją stosowaną powszechnie w doktrynie i judykaturze, która przyjmuje, że szkoda to uszczerbek w dobrach prawnie chronionych poniesiony wbrew woli poszkodowanego. Uszczerbek taki może mieć zarówno charakter  majątkowy, jak i niemajątkowy, istniejący, jak i przyszły, może dotyczyć mienia lub osoby poszkodowanego.
 
Istotną kwestią jest jednak okoliczność, iż nie każdy rodzaj szkody podlega rekompensacie z ubezpieczenia OC, które zobowiązany jest posiadać lekarz placówka medyczna czy inny podmiot. Zakresem ochrony ubezpieczyciela objęta jest bowiem jedynie tzw. szkoda medyczna, którą jest każdy niepomyślny wynik leczenia lub zaniechania leczenia prowadzący bezpośrednio lub pośrednio do straty w majątku poszkodowanego albo do utraty przez niego korzyści. 

Szkody medycznej nie można jednak utożsamiać z niepowodzeniem w leczeniu rozumianym jako nieskuteczność zastosowanej w danym przypadku terapii lub z powikłaniami, wynikającymi z ryzyka podejmowania leczenia, które mogą mieć miejsce mimo najwyższych kwalifikacji lekarza. 

Szkodą medyczną jest jedynie szkoda na osobie, może ona mieć jednak charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. Szkoda majątkowa wywołuje negatywne skutki w majątku poszkodowanego. Majątkowy wymiar szkody na osobie obejmuje wszelkie negatywne majątkowe następstwa zdarzenia wywołującego szkodę takie jak koszty leczenia i rehabilitacji, ale także utracony zarobek. Niemajątkowa szkoda na osobie polega natomiast na negatywnych przeżyciach poszkodowanego w związku ze szkodą, którymi może być cierpienie fizyczne, ból jak i psychiczne, strach, poczucie niepewności, wstyd, upokorzenie. Poza zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela pozostają szkody na mieniu pacjenta, chyba że ubezpieczyciel, dobrowolnie, w ramach ubezpieczenia wyraźnie zgodził się na włączenie tego rodzaju szkód do umowy ubezpieczenia. 
Praktyka określania szkody medycznej jest dosyć szeroka i dynamicznie się zmienia. W najnowszym orzecznictwie uznano chociażby, że źródłem szkody może być również fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego lub dziecka pochodzącego z przestępstwa. Przypadki takie pokazują, że warto podejmować walkę w sytuacji kiedy czujemy się pokrzywdzeni.  

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377