(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Doświadczenie i profesjonalizm
18 - lat na rynku jako lider branży

Wysokosć roszczeń

Wysokość dochodzonych roszczeń z tytułu zastosowania niewątpliwie niesłusznego aresztu 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje od Skarbu Państwa za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Należy jednak pamiętać, iż z jednej strony koniecznym jest właściwe wskazanie podstawy prawnej składanego wniosku, odrębną zaś kwestią jest udowodnienie powstania szkody (majątkowej i niemajątkowej) oraz jej wielkości. Nie ma jednak jasnych ustawowych kryteriów co do tego, jak określić wysokość dochodzonych roszczeń. W każdym zindywidualizowanym przypadku wymaga to specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Zasadniczą rolę w tego typu przypadkach odgrywa znajomość przepisów prawa, praktyki sądowej, w tym przede wszystkim orzecznictwa Sądu Najwyższego, poglądów doktryny prawniczej oraz piśmiennictwa. 

Za utrwalony należy uznać pogląd, iż w sytuacjach niewątpliwie niesłusznego aresztowania, na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego można dochodzić dwóch roszczeń, tj. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, z których każde ma charakter pieniężny. Roszczenia poszkodowanego mają charakter roszczeń cywilnych. Dochodzone są one jednak w procesie karnym, choć przy posiłkowym stosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, w przepisach kodeksu postępowania karnego nie ma żadnych wskazówek co do wymiaru odszkodowania lub zadośćuczynienia. Oznacza to, że możliwość dochodzenia wymienionych roszczeń możliwe jest wyłącznie na zasadach ogólnych określonych w prawie cywilnym. 

Jedną z możliwych szkód (objętych art. 552 § 4 k.p.k. w zw. art. 444 k.c.) jest pogorszenie się położenia majątkowego, wywołane uniemożliwieniem poszkodowanemu zarobkowania przez okres tymczasowego aresztowania. Szkoda tego rodzaju stanowi różnicę między stanem majątkowym, jaki by istniał, gdyby poszkodowany nie został pozbawiony wolności (stan hipoteczny), a stanem rzeczywistym w chwili odzyskania wolności. Wysokość szkody ustalonej na podstawie porównania obu stanów zależy od tego, czy i jakie poszkodowany miałby dochody, gdyby pozostawał na wolności. Odszkodowanie z tego tytułu powinno uwzględniać także zobowiązania pieniężne, w których pokryciu musi poszkodowany uczestniczyć po odzyskaniu wolności, a np. zaciągnięte przez jego rodzinę na pokrycie uzasadnionych kosztów swego utrzymania - a więc zobowiązania, które nie powstałyby, gdyby nie został zastosowany areszt tymczasowy. Szkoda może wyniknąć również z pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego i związanymi z tym wydatkami. Niekiedy może mieć ona długotrwałe i bardzo dotkliwe skutki na przyszłość. Katalog źródeł powstania szkody nie jest zamknięty i w konkretnych sprawach może wynikać z innej przyczyny, jednak zawsze należy udowodnić, iż jest ona bezpośrednim następstwem zastosowania tymczasowego aresztu. Zazwyczaj koniecznym będzie sporządzenie odpowiedniej opinii przez biegłego. 

Z kolei zgodnie z art. 445 § 1 k.c., w określonych wypadkach sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pojęcie „sumy odpowiedniej” ma charakter niedookreślony, jednak w orzecznictwie wskazuje się na kryteria, którymi należałoby kierować się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Musi mieć ono bowiem charakter kompensacyjny, a więc powinno przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, niebędącą jednak wartością nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy. Pamiętać przy tym trzeba, że na wysokość zadośćuczynienia składają się cierpienia fizyczne i psychiczne pokrzywdzonego, których rodzaj, czas trwania i natężenie, należy każdorazowo określić w kontekście zebranych dowodów. Powszechnie wiadomo, że pozbawienie człowieka wolności jest wyjątkowo dotkliwe i łączy się z wieloma nieprzyjemnościami, takimi jak wyłączenie z normalnego trybu życia, stres, rozłąka z rodziną, przebywaniem z innymi przestępcami, zmartwieniami o przyszłość. Sytuacja niewątpliwie niesłusznego aresztowania tymczasowego dodatkowo potęguję wszelkie dolegliwości, z uwagi na uczucia bezradności, zwątpienia i niesprawiedliwości. Funkcją zadośćuczynienia jest właśnie pokrycie powstałej z tych powodów krzywdy. 

Podsumowując, wysokość zasądzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia zawsze zależeć będzie od indywidualnych okoliczności dotyczących konkretnej osoby oraz zebranych w sprawie dowodów. Kwoty przyznawane przez Sad mogą sięgać dziesiątek, a nawet kilkuset tysięcy złotych, stąd warto w odpowiednim czasie zadbać o swoje prawa i zgłosić się o pomoc do profesjonalistów.

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377