(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody na Osobie
Błędy medyczne

Błąd medyczny – postępowanie przed Sądem.

W sytuacji, w której Towarzystwo Ubezpieczeń na skutek zgłoszenia szkody odmówi przyjęcia odpowiedzialności za błąd medyczny lub też przyzna uprawnionemu świadczenie rażąco zaniżone – koniecznym staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku w którym nie akceptujemy decyzji wydanej przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Powództwo cywilne wiąże się jednak z pewnymi obowiązkami oraz ryzykiem, o których piszemy poniżej.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że to na stronie powodowej ciąży obowiązek określenia wartości przedmiotu sporu, czyli kwot o które strona będzie ubiegać się w Sądzie tytułem renty, odszkodowania czy zadośćuczynienia. Te są niejednokrotnie trudne do oszacowania i wymagają doświadczenia zawodowego, dlatego wysokość roszczeń zawsze zaleca się skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem. Od wspomnianej kwoty, uzależniona jest wartość wpisu Sądowego, bez zapłaty którego Sąd nie rozpozna sprawy. Wysokość tej opłaty wynosi 5 % od wartości roszczenia i obowiązek jej poniesienia na wstępnym etapie postępowania ponosi Powód. Jedynym wyjątkiem od przywołanej zasady jest wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, o którym piszemy w odrębnym artykule [Link]. Od wysokości roszczenia zależy również czy będziemy kierować sprawę do Sądu Rejonowego czy tez Okręgowego, jako Sądu pierwszej instancji. Jeżeli okaże się, że polisa ubezpieczeniowa podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny - nie pokrywa wysokości naszych roszczeń dochodzonych przed Sądem, konieczne może okazać się pozwanie obok Towarzystwa Ubezpieczeń również placówki medycznej, w której doszło do błędu medycznego. 

Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, do naszych obowiązków należy również wykazanie związku przyczynowo skutkowego między błędem medycznym, a szkodą w postaci uszczerbku na zdrowiu. Najczęściej powoływane są na tę okoliczność w toku postępowania liczne ekspertyzy biegłych z zakresu medycyny sądowej, których koszt przeprowadzenia poniesie strona, która przegra proces. Na wstępnym etapie postępowania, należy być jednak gotowym na zapłatę zaliczki na ekspertyzy, która w sprawach z zakresu błędów medycznych nie wynosi zazwyczaj więcej niż 1000 zł. W celu wykazania krzywdy i cierpienia poszkodowanego, konieczne jest ponadto przeprowadzenie szeregu dodatkowych dowodów ze świadków, dokumentów, analiz itp.

Postępowanie sądowe w polskim systemie prawa cywilnego jest zawsze dwuinstancyjne. Z uwagi na zawiłość spraw dotyczących zdarzeń medycznych – trwa ono najczęściej od 2 do nawet 5 lat. Koszty Sądowe ponosi zawsze strona przegrywająca proces. Sąd może również rozdzielić koszty procentowo, w sytuacji kiedy wygramy sprawę np. jedynie w 70 %. W przypadku w którym zostaniemy zwolnieni od kosztów Sądowych w całości, w przypadku przegrania sprawy ponosimy jedynie tzw. koszty zastępstwa procesowego, których wysokość w przypadku postępowania cywilnego jest uzależniona od wartości dochodzonego roszczenia i wynosi na jedną instancję oraz jednego przeciwnika procesowego:

1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł; 
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

W sytuacji, w której proces w całości wygrywamy, strona przeciwna jest obowiązana zapłacić nam kwotę naszego roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi (nawet 13 % w skali roku), liczonymi od daty wezwania Towarzystwa Ubezpieczeń do zapłaty na etapie postępowania przesądowego. Mając na uwadze wieloletni charakter postępowań z zakresu błędów medycznych, odsetki niejednokrotnie samodzielnie stanowią kwotę zbliżoną do pierwotnego roszczenia. Strona pozwana będzie obowiązana zapłacić nam dodatkowo koszty wpisu Sądowego (wspomniane 5 %), zaliczek na biegłych, innych kosztów sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego według powyżej tabeli.

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377