(22) 828 13 12
Skontaktuj się z nami koniecznie,
to nic nie kosztuje!
Szkody majątkowe
Odszkodowania za słupy i rury

Błąd medyczny – co to jest ?

Dla określenia błędu medycznego stosuje się również sformułowania takie jak „błąd w sztuce lekarskiej”, „zaniedbanie medyczne” czy „błąd lekarski”. Brak jest w naszym systemie prawnym definicji pojęcia błędu medycznego. Wskazówkę w tym zakresie stanowi jednak ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r, poz. 159 z późn. zm.) – dalej zwana Ustawą, która wprowadza legalną definicję zdarzenia medycznego. Jak wskazuje się w art. 67a Ustawy za zdarzenie medyczne uważane jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będąca następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; 2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego lub 3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Omawiana ustawa w zasadzie potwierdza dotychczasowe rozumienie błędu medycznego jako czynności/zaniechania w zakresie diagnozy lub terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Najogólniej zatem rzecz ujmując można wskazać, iż „błąd medyczny” to działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powoduje powstanie u pacjenta szkody. 

Stwierdzenie, że doszło do zaistnienia błędu medycznego wymaga łącznego wystąpienia czterech elementów:
 1. postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
 2. winy,
 3. szkody,
 4. związku przyczynowego między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Z doświadczenia wiemy, że bardzo rzadkimi sytuacjami są sprawy, w których już „na pierwszy rzut oka” można z pewnością stwierdzić, że zachowanie/ zaniechanie lekarza było nieprawidłowe, niezgodne z zasadami wiedzy medycznej. Pomocne mogą być w tym zakresie kategorie podziału błędów. Powszechnie wyodrębnia się kilka głównych rodzajów błędów: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, rokowania, organizacyjny oraz informacyjny. Błąd diagnostyczny polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzeniu, które wynika z nieprawidłowego stwierdzenia, że pacjent jest zdrowy bądź słusznego stwierdzenia, iż pacjent choruje, jednakże następnie stawianie błędnej diagnozy. Przykładem może być, bardzo często występujący błąd, nierozpoznania udaru mózgu. Błąd terapeutyczny ma miejsce wówczas, gdy jednostka chorobowa została zdiagnozowana prawidłowo jednakże wybrano złą metodę leczenia. Powołany błąd techniczny, inaczej nazywany zaniedbaniem, dotyczy nieprawidłowego, z formalnego punktu widzenia, przeprowadzenia czynności leczniczej. Przykładem może być użycie wadliwego sprzętu czy pozostawienie narzędzi chirurgicznych w ciele człowieka. Funkcjonuje, ponadto określenie błędu rokowania, który ma miejsce w razie wyrażenia niewłaściwej prognozy, co do stanu zdrowia pacjenta. Błąd organizacyjny jest natomiast następstwem wadliwej organizacji pomocy medycznej, która powoduje negatywne skutki dla zdrowia lub życia pacjenta. Błąd informacyjny polega na zaniechaniu przez lekarza obowiązku, wskazanego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2005 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 226, poz. 1493 z poźn. zm.), polegającego na przekazaniu pacjentowi stosownych informacji. Praktyka jest jednak dużo bardziej skomplikowana i najczęściej dla oceny czy postępowanie było niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej wymagana jest dogłębna znajomość wiedzy medycznej. Z tego powodu rekomendujemy Państwu, przed skierowaniem sprawy do sądu, jej wszechstronną analizę przez specjalistę. Casus zapewni bezpłatną, rzetelną, fachową i szybką analizę sprawy najbardziej skomplikowanego błędu medycznego przy pomocy i w oparciu o fachową wiedzę specjalistów. 

  MENU
  Porady
  EKSPERTA


  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas. Nasi ekspeci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.
  Co z odszkodowaniem za wypadek spowodowany przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?


  Poniżej kilka wskazówek, jakie czynności należy podjąć, aby móc uzyskać należne świadczenia w sytuacji spowodowania wypadku przez kierowcę samochodu, który nie jest zarejestrow... czytaj więcej +
  Opieka na poszkodowanym przez osoby bliskie


  Czy opieka nad osobą poszkodowaną w wypadku może być udzielana przez najbliższych tej osoby, czy konieczne jest korzystanie z usług osób trzecich (obcych)? Opieka ta może być ... czytaj więcej +
  Czy moje ubezpieczenie OC i AC jest ważne poza granicami kraju? Wybieram się na wakacje do Szwecji....


  OC: Art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiec... czytaj więcej +
  Wypadek spowodowany przez wspólnika spółki cywilnej


  Wraz z dwoma kolegami prowadzę firmę w formie spółki cywilnej. Niedawno mieliśmy wypadek. Kierowcą był jeden ze wspólników. Pozostali doznali znacznych obrażeń ciała. Czy możem... czytaj więcej +
  Utrata bliskiej osoby przed 3 sierpnia 2008 r.


  Niedawno znajomy powiedział mi, że mogę wnosić o odszkodowanie za cierpienie po śmierci mojej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r. Czy to prawda? Tak, jest ... czytaj więcej +
  Kto odpowiada za przewrócone drzewo?


  Moja siostra uległa wypadkowi na skutek przewrócenia się drzewa na jej samochód. Była to droga krajowa. O ile mi wiadomo jej zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i A... czytaj więcej +
  Odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego


  „Zakład ubezpieczeń nie chce mi zwrócić pieniędzy, które wydałem na auto zastępcze. Mój samochód został uszkodzony w trakcie wypadku. Jakie przysługują mi prawa?” Stanowisko z... czytaj więcej +
  Upadek na basenie


  „Czy to prawda, że mogę dochodzić odszkodowania za złamanie nogi po tym jak upadłam na basenie?” Szanowna Pani, oczywiście także upadek „na basenie” może stanowić podstawę docho... czytaj więcej +
  Nieustalony sprawca wypadku sprzed 20 lat


  „Czy to prawda, że mogę żądać odszkodowania za wypadek, który miał miejsce 16 lat temu, ale nadal Policja nie ustaliła, kto spowodował ten wypadek?” Tak, przysługuje takie pra... czytaj więcej +
  Czy utrata w wypadku bliskiej osoby stanowi dobro osobiste?


  Odpowiedź na postawione pytanie jest twierdząca. Zgodnie z art. 448 k.c.: W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, od... czytaj więcej +
  Masz pytania?
  ZAPYTAJ EKSPERTA
  Biuro firmy CASUS
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań w naszym biurze. Biuro firmy CASUS zlokalizowane jest w centrum Warszawy, przy ulicy Kopernika 30 lok.506, w kamienicy na piątym piętrze (w budynku z...
  zobacz więcej
  Adres: ul. Kopernika 30/506
  00-336 Warszawa
  Telefony: (22) 828 13 12
  (22) 828 13 11
  502 421 977
  603 065 111
  Fax: (22) 827 70 79
  Email: biuro@casus.biz
  NIP: 525 228 40 11
  REGON: 015621377